Zmiany w regulaminie rozgrywek na sezon 2023/24

5 lipca br. Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uchwalił regulaminy, które będą obowiązywały w sezonie 2023/24. Wiele zmian, które się w nich pojawiły, to uszczegółowienia dotychczas istniejących zapisów. Najistotniejsze różnice – w Regulaminie IV ligi i klas niższych – względem zeszłorocznych przepisów wymienione są poniżej.

 • w sezonie 2023/2024 w Małopolskim Związku Piłki Nożnej obowiązują niżej wymienione struktury klas rozgrywkowych według przynależności terytorialnej oraz ilość zespołów w danej klasie rozgrywkowej:
  a) IV liga – 19 drużyn z terenu Małopolski. Prowadzący rozgrywki – Wydział Gier MZPN w Krakowie
  b) V liga wschodnia – 16 drużyn. Prowadzący rozgrywki – Podokręg Nowy Sącz
  c) V liga zachodnia – 16 drużyn. Prowadzący rozgrywki – Podokręg Wadowice.
  d) Klasa Okręgowa Kraków I – 14 drużyn. Prowadzący rozgrywki – Podokręg Olkusz
  e) Klasa Okręgowa Kraków II – 14 drużyn. Prowadzący rozgrywki – Wydział Gier MZPN Kraków.
  f) Klasa Okręgowa Kraków III – 14 drużyn. Prowadzący rozgrywki – Podokręg Wieliczka
  g) Klasa Okręgowa, grupa zachodnia – 16 drużyn (kluby z Podokręgów Wadowice, Oświęcim i Chrzanów). Prowadzący rozgrywki – Podokręg Chrzanów
  h) Klasa Okręgowa nowosądecko-gorlicka – 14 drużyn. Prowadzący rozgrywki – Podokręg Nowy Sącz
  i) Klasa Okręgowa limanowsko-podhalańska – 14 drużyn. Prowadzący rozgrywki – Podokręg Limanowa
  j) Klasa Okręgowa tarnowsko-żabnieńsko – 14 drużyn. Prowadzący rozgrywki – Podokręg Tarnów
  k) Klasa Okręgowa brzesko-bocheńsko – 14 drużyn. Prowadzący rozgrywki – Podokręg Brzesko
 • dodano zapis, że uczestnicy rozgrywek JAKO IV ligi małopolskiej dokonają przedpłat na poczet kar za żółte kartki: na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej – 1500 zł (skan opłaty obowiązkowo musi być przesłany na e-mail: wydzial.gier@mzpnkrakow.pl)
 • sędziowie zostają zobowiązani do przechowywania sprawozdań w wersji papierowej do zakończenia każdej rundy, po czym muszą dostarczyć je do organu prowadzącego daną ligę. Wydział (Komisja) Gier oraz Wydział (Komisja) Dyscypliny mogą zażądać, aby w terminie 24 godzin sędzia dosłał lub dostarczył osobiście papierową lub cyfrową (skan/zdjęcie) wersję sprawozdania pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych.
 • w rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna drużyna tego samego klubu. Drużyna rezerwowa może grać o jedną klasę niżej. Doprecyzowano, że nie może awansować drużyna do wyższej ligi w przypadku spadku z wyższej ligi drużyny tego samego klubu.
 • do zapisu o dokumentach, jakie zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego dodano: legitymacja szkolna i studencka mogą być okazane w formie elektronicznej wyłącznie w formie mLegitymacji szkolnej i mLegitymacji studenckiej.
 • dookreślono, że dopuszcza się drobne, odręczne poprawki (np. w przypadku kontuzji zawodnika podczas rozgrzewki). Sędziowie nie będą przyjmować odręcznie wypełnionego protokołu ze składem drużyny. Dodano, że mają również prawo odmówić przyjęcia protokołu wygenerowanego w systemie Extranet, jeśli zostało naniesionych zbyt dużo odręcznych zmian (bez przyczyny).

BEZ ZMIAN pozostawiono zapisy o młodzieżowcach (dwóch w IV i V lidze, jeden w klasie okręgowej) i wymianach zawodników. Nadal obowiązuje zapis, że drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich IV i V ligi są uprawnione do wymiany 5 (pięciu) zawodników przez cały okres gry, w tym bramkarza. Z kolei drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich klasy okręgowej i klas niższych są uprawnione do wymiany 7 (siedmiu) zawodników, w tym bramkarza: przez cały okres trwania meczu, w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową i podczas nie więcej niż trzech przerw w grze w drugiej połowie (nie dotyczy bramkarza).
(WG MZPN)

Hits: 5504

To top