Zgłoszenia do rozgrywek na sezon 2023/2024

Małopolski Związek Piłki Nożnej przypomina wszystkim klubom, które uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Gier MZPN i Podokręg Kraków, o obowiązku zgłaszania się – zgodnie z § 2, ust. 4 Regulaminu – do rozgrywek na sezon 2023/2024.

Termin zgłoszeń dla seniorów upływa w piątek 30 czerwca 2023 r., a dla drużyn młodzieżowych w piątek 7 lipca 2023 r.
W przyszłym tygodniu zamieścimy formularz zgłoszeniowy dla rozgrywek kobiecych.

Przy zgłaszaniu drużyn do młodzieżowych lig małopolskich prosimy pamiętać, że w nowym sezonie 2023/2024 mecze będą mogły być rozgrywane wyłącznie w weekendy bez możliwości przekładania na środek tygodnia.

Zgłoszenia na załączonych formularzach należy wysyłać na dwa adresy, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień o terminowym wysłaniu:
wydzial.gier@mzpnkrakow.pl
wg@mzpnkrakow.pl

Formularz zgłoszeniowy dla seniorów TUTAJ
Formularz zgłoszeniowy dla młodzieży TUTAJ

Wyciąg z Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2022/2023
§ 2, ust. 4. Kluby wszystkich klas zgłaszają do rozgrywek na następny sezon dowolną liczbę zespołów –
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca każdego roku. W przypadku nienadesłania zgłoszenia w ww. terminie klub może być niedopuszczony do rozgrywek.
Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów.

Hits: 3932

To top