Z kroniki żałobnej: Henryk Pazdur nie żyje

W piątek, 19 sierpnia br., zmarł Henryk Pazdur. Przeżył 67 lat. Był znanym działaczem piłkarskim Ziemi Limanowskiej, prominentnym działaczem władz Podokręgu Piłki Nożnej w Limanowej, długoletnim członkiem Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Śp. Henryk Pazdur od połowy lat 90. ubiegłego stulecia pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji społecznych: od 2001 do chwili obecnej – członka zarządu LPPN, w latach 2001 – 2008 przewodniczącego Komisji Dyscypliny Podokręgu, 2008 do 2021 wiceprezesa i członka Prezydium Zarządu Podokręgu, od 1997 członka Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu i członka Prezydium Zarządu OZPN, w latach 2004 – 2008 uczestniczył w pracach Sądu Koleżeńskiego, a od 2008 do chwili obecnej – Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie.
Wcześniej, przez szereg lat związany był z Orkanem Szczyrzyc, pełniąc funkcję prezesa. Następnie, w 2003 roku zainicjował powołanie w swojej rodzinnej miejscowości Klubu Sportowego Stradomka Skrzydlna, którego został prezesem. Z jego inicjatywy wybudowano stadion piłkarski w Skrzydlnej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym i trybuną.
Za swoje zasługi na sportowej niwie był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W 2015 roku otrzymał Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”, nadaną przez ministra sportu i turystyki. Był ponadto odznaczony Złotymi Honorowymi Odznakami PZPN, MZPN oraz OZPN.

Uroczystości pogrzebowe Śp. Henryka Pazdura rozpoczną się w niedzielę, 21 sierpnia br. o godz. 13.00 w Kościele pod wezwaniem św. Anny w Skrzydlnej, po czym trumna zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na miejscowym cmentarzu.

Cześć Jego pamięci.
Zarząd MZPN

Hits: 8

To top