UWAGA, GRANTY. Sportowe Wakacje +; Wyrównujemy szanse

Zachęcamy do złożenia wniosków o granty!

Z Fundacji Lotto można uzyskać granty na obozy sportowe, a z Fundacji Grupy PERN granty na lokalne działanie sportowe.


Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2023 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

  • Związki stowarzyszeń
  • Stowarzyszenia
  • Fundacje

Więcej informacji – TUTAJ:

Wyrównujemy szanse

„Wyrównujemy szanse” to program naboru wniosków Fundacji Grupy PERN. Jego celem jest wsparcie realizacji inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią lokalne działania sportowe.

Wnioski można składać przede wszystkim na:
działania upowszechniające sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych,
organizację zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych,
organizację eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym.

W ramach naboru o wsparcie mogą ubiegać się, w szczególności:
stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe powołane do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, m.in.: gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe, działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km od obiektu PERN).

Mapa obiektów PERN

W tej edycji programu wygra maksymalnie łącznie 20 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:
20 projektów w kwocie 5 000 zł

Terminy:
Rozpoczęcie naboru wniosków: 22.05.2023 r.
Termin składania wniosków: do 30.06.2023 r.
Ogłoszenie wyników konkursu: do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia do 30.09.2023 r.

Więcej informacji – TUTAJ:

Hits: 351

To top