STARTUJĄ KRAKOWSKIE KLASY A I B: PRZYPOMNIENIA REGULAMINOWE

W związku ze startem krakowskich klas A i B Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przypomina ważne zapisy regulaminowe.

Klub przed rozgrywkami może wpłacić ryczałt na żółte kartki. System Extranet automatycznie odlicza kary i daje klubowi pewność, że zawody nie zostaną zweryfikowane jako walkower w przypadku spóźnienia z wpłatą.
WG MZPN proponuje, aby minimalna wpłata wynosiła 400 zł w klasie A i 300 zł w klasie B.
Wpłat należy dokonywać na konto MZPN (37 1240 2294 1111 0000 3709 2289) z opisem: nazwa klubu + wpłata ryczałtowa na kartki. Skan wpłaty musi być wysłany na e-maila: wg@mzpnkrakow.pl w celu wpisania na koncie klubu w Extranecie kwoty ryczałtowej.

* * *
W klasie okręgowej i niższych ligach seniorów nowością w sezonie 2022/2023 jest możliwość wymiany 7 zawodników. Kluby muszą pamiętać, że po przerwie zawodników mogą zmienić maksymalnie w ciągu trzech przerw w grze. Wymiana zawodników w drugiej połowie podczas więcej niż trzech przerw jest złamaniem uchwały PZPN oraz naszego regulaminu (szczegóły poniżej) i skutkuje walkowerem oraz karą finansową dla klubu i sędziego.

Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (ze zm. Uchwałą Komisji ds. Nagłych nr 13/2022 z 31.03.2022)
§ 7
6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0-3 (0-5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:
ust. 21) drużyny, w której zostanie dokonana wymiana zawodnika/ów w trakcie większej niż dopuszczalna liczby przerw w grze – jeśli regulamin rozgrywek wprowadza takie ograniczenie.

Regulamin MZPN IV ligi i klas niższych 2022/2023 wprowadza takie ograniczenie:
§ 13
10. Drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich klasy okręgowej i klas niższych są uprawnione do wymiany 7 (siedmiu) zawodników: przez cały okres trwania meczu, w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową i podczas nie więcej niż trzech przerw w grze w drugiej połowie (nie dotyczy bramkarza), co ma uniemożliwić nadużywanie przepisu gry na czas.

Hits: 24

To top