Stadion Wisły będzie modernizowany

8 grudnia podczas briefingu prasowego w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie podpisano umowę z wykonawcą modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Wykonawcą inwestycji będzie EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO S.A. Umowę podpisali Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal i Dyrektor Regionu, Członek Zarządu EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO S.A. Marek Kowalik, w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzego Muzyka – Głównego Koordynatora Zespołu ds. przygotowania Miasta Krakowa do współorganizacji IE Kraków-Małopolska 2023.

Zakończyły się trwające od lipca działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeprowadził 3 postępowania, które nie wyłoniły kontrahenta. Następnie jednostka zaprosiła do negocjacji firmy, które w toku postępowań przetargowych dotyczących stadionu składały oferty bądź wykazywały zainteresowanie, chociażby poprzez zadawanie pytań do prowadzonych postępowań. Negocjacje zakończyły się złożeniem 1 oferty, firmy EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO S.A., na kwotę 98 mln 858 tys. 555 złotych.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na sfinansowanie modernizacji planował przeznaczyć 87 mln 844 tys. 610 złotych. Aby zapewnić brakujące środki, jednostka zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o zwiększenie dotacji o brakującą kwotę ponad 11 mln złotych.

Aby zapewnić finansowanie inwestycji oraz podpisać umowę z wykonawcą, równolegle jednostka zawnioskowała do Rady Miasta Krakowa o zwiększenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok o brakującą kwotę. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony przez Radę Miasta Krakowa. Jeśli Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie odniesie się do wniosku o zwiększenie dotacji, środki gminne zostaną zwrócone do budżetu miasta. Jeśli nie, stanowić będą wkład własny do modernizacji Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.
ZIS, Fot. Grawit Nosiadek (ZIS)

Hits: 2

To top