Rozliczanie delegacji sędziowskich przez MZPN – jesień 2023

U progu nowego sezonu przypominamy, że 30 marca 2023 Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził uchwałę Prezydium Zarządu MZPN (z 12.03.2023) w sprawie rozliczania delegacji sędziowskich w MZPN. Uchwała dotyczy wszystkich Klubów małopolskich, które chcą przystąpić do projektu.

Wszystkie Kluby zainteresowane rozliczaniem delegacji sędziowskich przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024, proszone są o wypełnienie wykazu liczby meczów domowych z podaniem klas rozgrywkowych, których rozliczenie ma dotyczyć.

Kluby, które chcą przystąpić do projektu muszą wypełnić zamieszczoną poniżej deklarację dot. rozliczenia delegacji sędziowskich.

Podpisany dokument deklaracji wraz z wykazem liczby meczów w formie skanu proszę odesłać na adres e-mail: ksiegowosc@mzpnkrakow.pl w terminie zgodnym z treścią uchwały.

Kluby, które zgłosiły swoje uczestnictwo w projekcie w rundzie wiosennej 2022/23, a których dane uległy zmianie (adres klubu, telefony kontaktowe, klasy rozgrywkowe itp.) są zobowiązane na nowo uzupełnić i przesłać deklarację.

Kluby, które zgłosiły swoje uczestnictwo w projekcie w rundzie wiosennej 2022/23, a które nie chcą uczestniczyć w rundzie jesiennej zobowiązane są przesłać informację o rezygnacji z projektu w formie e-mailowej do 10.08.2023 r., w pozostałych przypadkach automatycznie zostaną wystawione kolejne noty obciążeniowe na takich samych zasadach jak w poprzednim sezonie.

Poniżej linki do dokumentów.
Zgodnie z uchwałą nr 15/Z/2023 z dnia 30 marca 2023 roku Zarządu MZPN, zasady rozliczania delegacji sędziowskich w Małopolskim Związku Piłki Nożnej zostały przyjęte w brzmieniu zgodnym z treścią uchwały Prezydium Zarządu MZPN nr 11/P/2023 z 2.03.2023.

Zasady rozliczania delegacji sędziowskich w Małopolskim ZPN

Deklaracja Klubu dot. rozliczenia delegacji sędziowskich za pośrednictwem Biura MZPN

Tabela opłat ryczałtowych sędziów

Hits: 1325

To top