REGUŁY GRY, czyli futbol i prawo

W siedzibie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej miała dziś miejsce szkoleniowa sesja z prawa w piłce nożnej. W rolę ekspertów wcielili się radca prawny Kazimierz Romaniec oraz aplikant adwokacki Bartosz Ulczycki z kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy. Przedstawili się jako ludzie prawa i piłki, praktykujący juryści i kibice.

Z zaproszenia do udziału w edukacyjnym evencie skorzystali reprezentanci klubów piłkarskich zarówno tych zawodowych, jak i przedstawiciele zespołów reprezentowanych w ligach regionalnych. Wszystkich bowiem interesują prawne rozwiązania i jurystyczne decyzje.

Witając uczestników spotkania prezes MZPN Ryszard Kołtun wskazał na potrzebę intensywnej edukacji prawnej. Wspomniał o ewolucji zasad gry w football, które w pierwotnej formie zostały ogłoszone w roku 1848 na uniwersytecie w Cambridge, a następnie wielokrotnie modyfikowane, uściślane i komplikowane. Obecnie niepodobna kierować sportową organizacją bez dogłębnej znajomości ogromu obowiązujących reguł, bez umiejętności ich interpretacji, bez wsparcia wyspecjalizowanych w sportowej dziedzinie prawników.

Uczestnicy szkolenia w siedzibie MZPN zapoznali się z informacjami o przepisach dotyczących rozliczeń pomiędzy klubami za wyszkolenie zawodników, czyli o należnościach z tytułu regulacji FIFA tzw. solidarity payment i training compensation, o roli Clearing House (izba rozliczeniowa) podmiotu zlokalizowanego we Francji i odpowiedzialnego za prawidłową dystrybucję środków z transferów zawodników od klubów pozyskujących gracza do klubów szkolących, w oparciu o nowy globalny elektroniczny system paszportów zawodników, oraz o sankcjach za nieprzestrzeganie wymienionych przepisów.

Reprezentanci kancelarii DGTL informowali także jak pozyskać, utrzymać i zgodnie z prawem rozliczać sponsorów oraz w jakim stopniu ulga podatkowa zaproponowana przez Ministerstwo Finansów może znaleźć zastosowanie w działalności klubów. Na koniec odpowiadali na pytania zgromadzonych.

Podczas szkolenia zaprezentowano najnowszą publikację ekspertów kancelarii DGTL „Reguły Gry”. To zbiór wybranych uchwał Zarządu PZPN dotyczących zatrudnienia zawodników oraz trenerów, rozliczeń między klubami, organizacji rozgrywek, a także postępowań przed Piłkarskim Sądem Polubownym czy Komisją Dyscyplinarną.


Szkolenie z prawa piłki nożnej w siedzibie MZPN – jak informował prezes Ryszard Kołtun – jest początkiem cyklu spotkań z tego zakresu wiedzy. Małopolski Związek Piłki Nożnej pragnie inspirować i pomagać klubom piłkarskim oraz własnym jednostkom organizacyjnym w zdobywaniu jakże ważnych kompetencji prawnych. (n)

Na górnym zdjęciu od lewej Kazimierz Romaniec, prezes MZPN Ryszard Kołtun i Bartosz Ulczycki. Fot. AG

Hits: 46

To top