RADA TRENERÓW. Wracają rozgrywki zimowe

Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie zebrała się Rada Trenerów MZPN. Poruszono kilka ważnych kwestii dotyczących spraw szkoleniowych i organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Trenerów Krzysztof Szopa otworzył dyskusję na temat konferencji szkoleniowych, zwłaszcza głównej zaplanowanej na grudzień w Krakowie. Członkowie Rady Trenerów zgodnie stwierdzili, że najważniejszą kwestią jest dostosowanie tematów poszczególnych paneli do oczekiwań trenerów pracujacych na szczeblach IV i V ligi oraz klas okręgowych, którzy stanowić będą zdecydowaną większość szkoleniowców biorących udział w grudniowej konferencji. Trenerzy wykazywali, że w środowisku szkoleniowcy mają kłopoty z budowaniem formy w okresie zimowym, opracowywaniem mikrocyklów pracując z amatorami, którzy łączą często ciężką pracę fizyczną lub naukę z uprawianiem sportu. Wszystkie te sugestie zostaną przekazane do Wydziału Szkolenia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, który jest organizatorem grudniowej konferencji.

Krzysztof Szopa zreferował dokonania sportowe wszystkich kadr młodzieżowych, które w okresie letnim brały udział w rozgrywkach o medale mistrzostw Polski oraz uczestniczyły w miedzynarodowych turniejach. Poinformował o zmianach szkoleniowców w większości reprezentacji MZPN i nakreślił plan ich działania na najbliższe tygodnie. 11 listopada na obiektach Hutnika odbędzie się tradycyjny Turniej Niepodległości, w którym wezmą udział reprezentacje pięciu małopolskich regionów chłopców z rocznika 2008. Rada Trenerów będzie odpowiadać za organizację tych zawodów.

Trener Szopa przedstawił też wstępny projekt rozgrywek zimowych dla młodzieży, które wracają po okresie przerwy związanej z pandemią. Każdy z 15 podokręgów będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie kwalifikacyjnych zawodów, natomiast Małopolski Związek Piłki Nożnej zorganizuje turnieje finałowe w kategoriach U-13, U-14 i być może U-12 dla najlepszych zespołów z kazdego podokręgu. Turnieje finałowe odbędą się po zakonczeniu ferii zimowych. (p)

Hits: 6

To top