Pierwszy w tym roku kurs UEFA A – w Krakowie

Od piątku do niedzieli w Krakowie, na obiektach Bieżanowianki, odbywała się pierwsza sesja kursu UEFA A, organizowanego przez Małopolski Związek Piłki Nożnej.

W sobotę wykładowcą był Paweł Grycmann, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN, Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów. Jednemu z czterech tego dnia wykładów przysłuchiwał się prezes MZPN Ryszard Kołtun, który powitał kursantów, życząc im sukcesów w karierze szkoleniowej, z pożytkiem dla małopolskiego i polskiego futbolu.

Z prawej Paweł Grycmann, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN

Program pierwszej sesji wyglądał następująco:
Piątek, 20 stycznia 2023 (prowadzący Dariusz Wójtowicz)

 • Konwencja UEFA / Kształcenie trenerów
 • Ocena zajęć praktycznych – standaryzacja
 • Technologie IT
  Sobota, 21 stycznia (prowadzący Paweł Grycmann)
 • Nauka w piłce nożnej – z teorii do praktyki
 • Coaching – możliwe interwencje trenera w treningu
 • Tworzenie i ocena środków treningowych – warsztaty
 • Przygotowanie środków treningowych – warsztaty
  Niedziela, 22 stycznia (prowadzący Daniel Wojtasz)
 • Zajęcia praktyczne / kursanci
 • Analiza zajęć praktycznych
 • Kontekstowa analiza gry – wstęp
 • Rozumienie gry (prowadzący Krystian Pać)

Kolejne sesje zaplanowano w terminach: 26-27.02.2023, 27-28.03, 23-24.04, 21-22.05, 11-12.06, 10-11.09, 7-9.10 i egzaminy 25-26.11.2023.

W kursie w Krakowie uczestniczy 24 trenerów, w tym 22 z Małopolski. Kurs krakowski jest pierwszym z sześciu kursów UEFA A jakie w tym roku zostały zaplanowane przez PZPN.

Organizatorami pozostałych są: Dolnośląski ZPN, Mazowiecki ZPN, Podkarpacki ZPN, Śląski ZPN i Wielkopolski ZPN.


W związku z nowymi wytycznymi Konwencji UEFA 2020 dotyczącymi kryteriów przyjęć (m.in. wymóg minimum roku prowadzenia drużyny jako pierwszy trener w piłce 11-osobowej – Uchwała PZPN) oraz już bardzo dużą liczbą trenerów legitymujących się licencją UEFA A, zainteresowanie kursem UEFA A (edycja 2023) było niższe niż w poprzednich latach.

Paweł Grycmann wyjaśnia:

 • W związku z tym, że aż w 12 województwach liczba chętnych była niższa niż liczba miejsc na kursie (24), podjęta została decyzja o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego w jednej lokalizacji (Łódź – centralna Polska) dla wszystkich kandydatów. Takie działanie pozwoliło:
 • ocenić wszystkich trenerów w ten sam sposób (transparentność egzaminu), wszyscy oceniani byli przez tę samą Komisję, jednocześnie odpowiadając na te same pytania;
 • podnieść rangę samego egzaminu (jako wydarzenie ogólnopolskie);
 • trenerzy z 12 województw, w których liczba kandydatów była zbyt niska do uruchomienia tego kursu, mieli okazję podejść do egzaminu i ostatecznie kwalifikacji na kurs UEFA A;
 • na podstawie rankingu zdających, umożliwić trenerom wybór innej lokalizacji, na wypadek zbyt małej liczby kursantów w danym województwie.
  W ten sposób, każdy trener (spełniający wymogi formalne) w Polsce mógł przystąpić do egzaminu na tych samych warunkach, mając pewność, że w przypadku pozytywnej (wysokiej) oceny, będzie mógł przystąpić do uczestnictwa w kursie.

Egzamin odbył się 14 grudnia 2022 w auli Alchemium Politechniki Łódzkiej (na której PZPN organizuje wszystkie Ogólnopolskie Konferencje dla Trenerów). Na egzamin wstępny zaproszeni zostali wszyscy Wojewódzcy KKiLT, pracownicy Szkoły Trenerów oraz selekcjoner reprezentacji Polski Paweł Janas. Finalnie, Komisję Egzaminacyjną stworzyli:
Paweł Grycmann – dyrektor Szkoły Trenerów, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Paweł Janas – delekcjoner Reprezentacji Polski
Piotr Grzelak – zastępca dyrektora Szkoły Trenerów
Adam Łopatko – Krajowy Koordynator Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
Maciej Bielski – Dolnośląski ZPN
Piotr Mazurkiewicz – Lubelski ZPN
Wojciech Drożdż – Lubuski ZPN
Damian Gamus – Łódzki ZPN
Dariusz Wójtowicz – Małopolski ZPN
Andrzej Wyroba – Śląski ZPN
Marcin Drajer – Wielkopolski ZPN
Wojciech Tomaszewski – Wielkopolski ZPN

Łącznie 161 osób (zdawalność 70,6%) zaliczyło egzamin wstępny (zaliczenie od 51%).

Liczba 161 pozwoliła „otworzyć” 6 kursów w Wojewódzkich ZPN, o największej liczbie zakwalifikowanych. Pozostali chętni, z innych województw (gdzie liczba trenerów była zbyt niska na otwarcie kursu), otrzymali ankietę, w której mogli zadeklarować chęć uczestnictwa w kursie w innym Wojewódzkim ZPN.

Reasumując, na kurs dostało się 144 trenerów (6 x 24) z 161 osób, które zdały egzamin. 2 osoby nie wyraziły chęci uczestnictwa w innym ZPN. Pozostałe 15 osób (z całej Polski) nie uzyskało kwalifikacji na kurs ze względu na niską liczbę punktów (lista rankingowa).

Hits: 166

To top