MZPN zatrudni Głównego Księgowego

Małopolski Związek Piłki Nożnej (stowarzyszenie sportowe) zatrudni Głównego Księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych działalności statutowej (bez działalności gospodarczej).

Stanowisko: Główny Księgowy
Miejsce pracy: Małopolski Związek Piłki Nożnej, Kraków, ul. Solskiego 1

Opis stanowiska:

• nadzór nad księgami rachunkowymi związku (pełna księgowość),
• opracowywanie instrukcji i dokumentów finansowych i księgowych dla związku,
• prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie działalności statutowej związku (nie jest prowadzona działalność gospodarcza),
• uzgadnianie ewidencji księgowej,
• przygotowywanie dokumentów do kontroli, udział w kontrolach,
• sporządzanie analiz finansowych na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne związku,
• współpraca przy rozliczeniach grantów, projektów,
• sporządzanie bieżących sprawozdań i raportów finansowych z działalności związku,
• sporządzanie sprawozdawczości rocznej.

Opis kandydata:

• wykształcenie wyższe lub średnie/kierunkowe,
• minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,
• dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego,
• bardzo dobra znajomość programu REWIZOR GT,
• efektywne planowanie zadań na stanowisku pracy,
• komunikatywność i wysoka kultura osobista,
• odpowiedzialność, niekaralność.

Oferujemy:

• umowę o pracę,
• pracę w zespole życzliwych i kompetentnych współpracowników,
• przyjazne środowisko pracy,
• niezbędny sprzęt służbowy.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego.
Oferty prosimy składać mailem: info@mzpnkrakow.pl

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Ludwika Solskiego 1, 31-216 Kraków, e-mail: biuro@mzpnkrakowpl. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO wz. z art.221§1 Kodeksu pracy, natomiast podanie innych danych zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii – art. 9 ust.2 lit. A RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne oraz można ją odwołać w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych np. na świadczenie usług informatycznych. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą̨ przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; usunięcia danych. Mogą Państwo realizować swoje prawa poprzez kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: iod@mzpnkrakow.pl, ul. Ludwika Solskiego 1, 31-216 Kraków. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Hits: 1180

To top