Łączy nas piłka amatorska, młodzieżowa i… A4

Od lewej Andrzej Padewski, Ryszard Kołtun, Mieczysław Golba i Henryk Kula (fot. slzpn.pl)

W siedzibie Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach spotkali się włodarze Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej: Dolnośląskiego – Andrzej Padewski, Małopolskiego – Ryszard Kołtun, Podkarpackiego – Mieczysław Golba oraz gospodarz Henryk Kula.

Prezesi Związków postanowili porozmawiać o przyszłości amatorskiej piłki nożnej i jak najlepszego wykorzystania zapisu w artykule 65. nowego Statutu PZPN, dającego Wojewódzkim Związkom szerokie kompetencje do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa na szczeblu amatorskim.

  • Ten artykuł w Statucie jest bardzo krótki w zapisie, więc postanowiliśmy go wspólnie rozwinąć, zwłaszcza że kluby amatorskie to podstawa piramidy futbolowej w naszym kraju – stwierdził Ryszard Kołtun.

Dyskutowano o tym jak uprościć regulaminy rozgrywek w najniższych klasach. Zastanawiano się nad nazewnictwem rozgrywek od IV ligi w dół, czyli możliwością wykorzystania dla celów marketingowych terminologii I i II oraz III liga z nazwą danego województwa i regionu, który byłby magnesem dla sponsorów rozgrywek.

  • Łączy nas autostrada A-4 – podkreślił Andrzej Padewski. – Możliwość szybkiego dojazdu sprawia, że możemy myśleć o wspólnych działaniach.

Omawiano więc możliwość zorganizowania turniejów kadr wojewódzkich w kategoriach U11 i U12, a także rozważano przeprowadzenie rozgrywek dla reprezentacji U13 złożonych z zawodników reprezentujących kluby od IV ligi w dół.

  • Dopasowanie prawa piłkarskiego do realiów jest niezwykle ważne dla działaczy i zawodników w amatorskich klubach, które stanowią 98 procent stanu polskiej piłki – zaznaczył Mieczysław Golba. – To jest novum. Musimy też pomyśleć o uporządkowaniu kwestii transferowych na tym szczeblu. Tak jak w przypadku badań lekarskich dla zawodników-amatorów, które udało się nam uporządkować. Klub amatorski powinien mieć jedną kartkę zgłoszenia do rozgrywek i więcej go nic nie powinno obchodzić.

Prezesi postanowili, że na pierwszy ogień pójdzie uproszczenie prawa związkowego dla piłki amatorskiej. Wspólnie oświadczyli także, że na pewno nie było to ostatnie spotkanie, bo warto po konsultacji w swoich środowiskach tak opracować przepisy, żeby działacze z klubów amatorskich byli w pełni zadowoleni.

slzpn.pl

Hits: 223

To top