Kurs trenerów UEFA B w Nowym Sączu – IV sesja

Na obiektach Akademii Nauk Stosowanych (dawna PWSZ) w Nowym Sączu w dniach 1-2 kwietnia odbyła się IV sesja na kursie UEFA B, w którym uczestniczy 32 trenerów z Nowosądeckiego Podokręgu MZPN oraz sąsiednich regionów.

Sobotnie zajęcia/wykłady pt. “Tworzenie środowiska do gry” prowadził edukator PZPN Dariusz Wójtowicz, a zajęcia w niedziele pt. “Działania indywidualne i grupowe” edukator PZPN Krystian Pać. Uczestników kursu w niedzielę na zajęciach praktycznych odwiedził Andrzej Kuźma, wiceprezes Podokręgu MZPN w Nowym Sączu, który był pozytywnie zaskoczony postawą i zaangażowaniem uczestnikow kursu podczas pokazowych treningow na boisku.

Organizatorami kursu są Małopolski Związek Piłki Nożnej i Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przy współpracy z Podokręgiem MZPN w Nowym Sączu i Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Z lewej Andrzej Kuźma i Krystian Pać

Zdjęcia z 6 marca, z poprzedniej sesji:

Hits: 33

To top