Kondolencje

Panu Arturowi Główczykowi,
członkowi Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i Prezesowi Podokręgu MZPN w Tarnowie, wyrazy głębokiego i serdecznego współczucia z powodu śmierci
OJCA
składają Zarząd i Pracownicy MZPN

Hits: 173

To top