Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN

Rozpoczyna się proces licencyjny na sezon rozgrywkowy 2023/24 dla klubów IV ligi oraz na sezony rozgrywkowe 2023/2024/2025 dla klubów klasy okręgowej, klasy A, B i C.

Komisja ds. Licencji Klubowych MZPN informuje, że nadal obowiązują Przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/21 i następne, zatwierdzone Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 19 marca 2020 r. oraz towarzyszący im Załącznik Zarządu MZPN z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Najważniejsze informacje:

 • Kluby IV ligi wnioski licencyjne składają do 15 maja 2023 r. w Małopolskim Związku Piłki Nożnej.
 • Kluby V ligi otrzymały licencje na dwa sezony 2022/2023 i 2023/2024. W przypadku przyznanej licencji tylko na sezon 2022/2023, obowiązuje procedura licencyjna na sezon 2023/2024 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
 • Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną – do dnia 15 czerwca 2023 r.

Kluby awansujące do IV i V ligi, klas okręgowych, klas A, B i C oraz samodzielne kluby młodzieżowe
składają wnioski licencyjne wraz z załącznikami i opłatą administracyjną nie później niż 5 dni po
zakończeniu rozgrywek właściwej ligi lub klasy.
Powyższe kluby po spełnieniu kryteriów licencyjnych otrzymują licencję na sezon rozgrywkowy
2023/2024 (IV liga), a pozostałe na dwa sezony

Kluby klasy okręgowej, klasy A, klasy B i klasy C oraz samodzielne kluby młodzieżowe składają wnioski w macierzystych Podokręgach w porozumieniu z członkami Komisji Licencyjnej odpowiedzialnymi za poszczególne Podokręgi (wykaz poniżej).

PRZYZNAWANIE licencji klubowych:

 1. Złożenie odpowiedniego prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Licencji w zależności od
  ligi/klasy rozgrywkowej
 2. Złożenie prawidłowo wypełnionych załączników
 3. Opłatę za udzielenie licencji należy wpłacić:
 • IV liga do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
 • kluby pozostałych klas rozgrywkowych dokonują wpłaty do Podokręgów, do których przynależą
  terytorialnie. Kluby przynależne do PPN Kraków wpłacają do MZPN. Do wniosku należy dołączyć skan dowodu wpłaty.
 • IV liga – 500 zł (na jeden sezon)
 • V liga – 400 zł (na jeden sezon)
 • Klasa okręgowa – 350 zł (na dwa sezony)
 • Klasy A, B, C – 300 zł (na dwa sezony)
 • Samodzielne kluby młodzieżowe – 250 zł (na dwa sezony)

SKŁAD KOMISJI ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

 1. Jan Popiołek (Kraków) 501 770 805 – przewodniczący
 2. Stanisław Strug (Podokręg Limanowa) – wiceprzewodniczący 501 964 717
 3. Joanna Ściepura (Podokręg Olkusz) – sekretarz 510 079 703
 4. Jerzy Dudek (Podokręg Oświęcim) 606 612 492
 5. Tomasz Dudek (Kraków) 602 516 495
 6. Mariusz Gajewski (Kraków) 792 101 279
 7. Maciej Górka (Podokręg Myślenice) 694 685 734
 8. Bogusław Górnik (Podokręg Podhalański) 605 101 184
 9. Bogusław Klimek (Podokręg Nowy Sącz) 604 267 638
 10. Andrzej Kowal (Podokręg Chrzanów) 660 243 422
 11. Ryszard Łoś (Podokręg Żabno) 664 429 200
 12. Andrzej Maślanka (Podokręg Brzesko) 518 985 119, 501 518 612
 13. Andrzej Strumiński (Podokręg Wieliczka) 603 693 402
 14. Mariusz Wrażeń (Podokręg Gorlice) 602 223 345
 15. Henryk Sochacki (Podokręg Wadowice) 533 024 700
 16. Rafał Sysło (Podokręg Tarnów) 507 856 644
 17. Kazimierz Wójcik (Podokręg Bochnia) 880 987 890

Więcej informacji, uchwały i druki do wypełnienia w zakładce LICENCJE na stronie MZPN:

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych
Jan Popiołek

Hits: 264

To top