130 lat polskiej piłki nożnej na tle historii futbolu światowego

Pragnę zarekomendować wydawnictwo zatytułowane „130 lat polskiej piłki nożnej na tle historii futbolu światowego”. Autorami dzieła pokaźnych rozmiarów, liczącego 580 stron, są prawnicy: Andrzej Wach – dr hab. nauk prawnych: prof. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie oraz Piłkarskiego Sadu Polubownego PZPN. Członek merytorycznych komisji UEFA w latach 1990 – 2004 a następnie członek Grupy L’Amicale des anciens l’UEFA oraz jego syn Karol Wach – doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji z zakresu prawa, w tym prawa sportowego.
Wydana przez Polski Związek Piłki Nożnej książka pt.: „130 lat polskiej piłki nożnej na tle historii futbolu światowego” została oddana do druku w październiku br. i obejmuje dzieje futbolu w latach 1892 – 2022. Autorzy postanowili przybliżyć historię polskiej piłki nożnej w szerszej, dotychczas zazwyczaj nie przedstawianej perspektywie. Z jednej strony w szczegółowy sposób omówili początki futbolu na ziemiach polskich, w warunkach zaborów, w okresie poprzedzającym formalne utworzenie PZPN w dniu 21 grudnia 1919 r., z drugiej podjęli próbę przedstawienia dziejów rodzimej piłki nożnej na tle historii światowego i europejskiego futbolu.
Autorzy zrezygnowali z opisowego przedstawienia historii futbolu na rzecz jego ujęcia w chronologicznej, w przejrzystej formule encyklopedycznej. Możliwość punktowego prześledzenia rok po roku 130 lal dziejów światowej i polskiej pliki nożnej powinno pozwolić wszystkim, tak starszym jak i młodszym sympatykom tej najpopularniejszej dyscypliny sportu, na uzyskanie w przystępny sposób dużego zasobu informacji. Ponadto w końcowej części publikacji autorzy sformułowali kilku istotnych konkluzji i wniosków stanowiących zachętę do dyskusji na temat przyszłości polskiego i światowego futbolu.
Należy wysoko ocenić wkład pracy autorów, którzy stworzyli publikację dotychczas niedostępną na polskim rynku wydawniczym, niosącą pokaźny zasób informacji. Zasługuje na poczesne miejsce w bibliotekach futbolowych speców oraz fanów kopanej. Zachęcam do lektury.
JERZY NAGAWIECKI

Hits: 30

To top