Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Prezes zarządu
Ryszard Niemiec

Wiceprezes urzędujący - Ryszard Kołtun
Wiceprezes ds. sportowych - Zdzisław Kapka
Wiceprezes ds. kontaktów z samorządami, okręgami i podokręgami - Zbigniew Lach
Wiceprezes ds. marketingowo-ekonomicznych - Andrzej Witkowski

Prezydium

Wiesław Bąkowski, Wiesław Biernat, Zdzisław Kapka, Ryszard Kołtun, Zbigniew Koźmiński, Zbigniew Lach, Jerzy Nagawiecki, Andrzej Sękowski, Andrzej Strumiński, Andrzej Witkowski

Członkowie zarządu

Zbigniew Augustyn, Wiesław Bąkowski, Wiesław Biernat, Wiesław Bobowski, Józef Cichoń, Jerzy Cierpiatka, Andrzej Danek, Marian Fido, Janusz Hańderek, Zdzisław Kapka, Ryszard Kołtun, Jan Kowalczyk, Zbigniew Koźmiński, Michał Królikowski, Jan Krupa, Zbigniew Lach, Jerzy Nagawiecki, Mirosław Nieć, Andrzej Sękowski, Stefan Socha, Henryk Sochacki, Stanisław Strug, Andrzej Strumiński, Jerzy Sysło, Andrzej Szmyt, Krzysztof Szopa, Bolesław Ściepura, Andrzej Witkowski, Grzegorz Wrona, Tomasz Ziarkowski