Wydział Gier

Przewodniczący
Andrzej Godny

Zastępca przewodniczącego
???

Sekretarz
???

Członkowie
???