Obrachunki kadencji (1). PPN Brzesko: Mirosław Nieć ponownie prezesem
ango | 2016-04-26 11:02:27

Od zebrania sprawozdawczo-wyborczego Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku rozpoczęło się wczoraj podsumowywanie kadencji 2012-2016 w struktur terenowych MZPN. Na naszej stronie internetowej będziemy systematycznie informować o przebiegu i wynikach poszczególnych posiedzeń.

Władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej reprezentowali w Brzesku: prezes - red. Ryszard Niemiec, wiceprezes - Tadeusz Kędzior oraz członkowie Zarządu - Janusz Hańderek i Jerzy Cierpiatka. W zebraniu wzięło udział 34 delegatów.

Sprawozdanie z czteroletniej działalności PPN Brzesko złożył prezes Mirosław Nieć i zrobił to rzeczowo, poddając analizie najważniejsze zagadnienia. Dotyczyły m.in. sportowego stanu posiadania (łącznie z kryzysem w Okocimskim KS), szkolenia, pomocy ze strony samorządów, finansów, infrastruktury, sędziowania. Ustępujący prezes przypomniał ponadto o wciąż aktualnych dążeniach PPN Brzesko, wchodzącego w skład Tarnowskiego OZPN, do uzyskania samodzielności finansowej.

W interesującej, choć czasem niepotrzebnie wpadającej w zwarcia dyskusji, wzięli udział m. in. Czesław Borowiec (Olimpia Bucze), Artur Seniuk (Orzeł Lewniowa), Antoni Moskal (Dunajec Mikołajowice), Krzysztof Schmidt (Poręba Spytkowska), Andrzej Maślanka (wiceprezes PPN Brzesko), Mariusz Stolarz (przew. Komisji Sędziowskiej).

Resume zebrania w Brzesko dokonał red. Ryszard Niemiec. Zasadnicze punkty wystąpienia prezesa MZPN odnosiły się do trzech kontrowersji, jakie pojawiły się w trakcie obrad.

• dążenia do samodzielności finansowej PPN: nic nie stoi na przeszkodzie, aby o nią powalczyć podczas walnego zgromadzenia OZPN Tarnów. - Tym bardziej, że działacze z Brzeska też przecież będą delegatami na tarnowski zjazd…

• nieporozumienia na linii Komisja Gier - Komisja Sędziowska najlepiej rozwiązać poprzez zwiększenie liczby sędziów. Tymczasem występuje tendencja odwrotna.

• „Zróbcie wszystko, aby podczas najbliższej kadencji nosić na rękach samorządy” - padł apel mierzony zdroworozsądkową skalą. Bo na obraniu kursu prosamorządowego nikt nie straci.

Tę życzliwą podpowiedź sensownie rozwinął Artur Seniuk z Lewniowej. Chodzi o to, aby nowe władze PPN Brzesko po otrzymaniu stosownych informacji od poszczególnych klubów pomagały im w określaniu zapotrzebowania na środki finansowe, zanim wnioski trafią pod analizę samorządów.

Jedynym kandydatem na prezesa PPN Brzesko był Mirosław Nieć, który otrzymał jednogłośne poparcie dalszego sprawowania odpowiedzialnej funkcji.

W skład nowego Zarządu weszli (w kolejności alfabetycznej): Robert Marcinów, Andrzej Maślanka, Artur Seniuk, Mariusz Stolarz, Wiesław Woszczyna i Marian Zając, którzy będą współpracować z prezesem Nieciem.

Natomiast delegatami na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zostali: Janusz Hańderek, Andrzej Maślanka, Mirosław Nieć, Artur Seniuk, Mariusz Stolarz i Rafał Zając.
(JC)