Limanowski Podokreg Piłki Nożnej ma 30 lat
info_foto
ango | 2015-12-03 15:59:45

W dniu 21 listopada br. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 30-lecia Limanowskiego Podokregu Piłki Nożnej w Limanowej.

Obchody Jubileuszu rozpoczęła msza św. dziękczynna w intencji działaczy piłkarskich, trenerów, sędziów i zawodników, odprawiona przez ks. prał. dra Wiesława Piotrowskiego, proboszcza parafii Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.


Dalsza część uroczystości została zorganizowana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej. Wzięło w niej udział wielu znakomitych gości m. innymi poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, starosta limanowski Jan Puchała, wicestarosta limanowski Mieczysław Uryga, wiceprzewodniczący rady powiatu limanowskiego Marek Czeczótka, radni powiatu limanowskiego: Tadeusz Kubowicz, Stanisław Piegza, Marian Wójtowicz, przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, wójtowie gmin: Dobra - Benedykt Węgrzyn, Jodłownik - Paweł Stawarz, Kamienica - Władysław Sadowski, Limanowa - Władysław Pazdan, Mszana Dolna - Bolesław Żaba, Niedźwiedź - Janusz Potaczek, Słopnice - Adam Sołtys, z-ca burmistrza miasta Limanowa Wacław Zoń.
Władze sportowe reprezentowali: prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie - Ryszard Niemiec, wiceprezes MZPN i prezes OZPN w Tarnowie - Zbigniew Jurkiewicz oraz członkowie Prezydium MZPN: prezes OZPN w Nowym Sączu - Antoni Ogórek, prezesi Podokręgów Piłki Nożnej w Oświęcimiu - Tadeusz Szczerbowski i w Wieliczce - Andrzej Strumiński, członkowie Zarządu MZPN, prezesi Podokregów Piłki Nożnej: Kraków - Jarosław Marfiak, Bochnia - Jan Krupa, Brzesko - Mirosław Nieć, Gorlice - Zbigniew Augustyn, Nowy Targ - Jan Kowalczyk, Chrzanów - Józef Cichoń, Olkusz - Bolesław Ściepura, Wadowice - Henryk Sochacki, przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich - Marian Cebula, redaktor naczelny miesięcznika „Futbol Małopolski” - Jerzy Nagawiecki, zastępca przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych - Aleksander Giertler, prezes Orawskiego Związku Piłki Nożnej w Dolnym Kubinie (Słowacj) - Vladimir Mušák.

Na uroczystość przybyli członkowie zarządu Limanowskiego Podokręgu, prezesi klubów sportowych, działacze piłkarscy, trenerzy, sędziowie, sponsorzy oraz przedstawiciele mediów. Oficjalną część spotkania poprowadził radny powiatu limanowskiego - Marian Wojtowicz.
Historię Limanowskiego Podokręgu przybliżył gościom jego długoletni prezes Stanisław Strug.

W dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju piłki nożnej na ziemi limanowskiej zostały wręczone odznaczenia.
Przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Sportu”; złotą odznaką odznaczony został prezes LPPN - Stanisław Strug, srebrnymi: Henryk Pazdur i Stanisław Piegza, brązowymi: Jan Gancarczyk, Antoni Kaleta, Józef Król, Mariusz Król, Andrzej Malinowski, Stanisław Olesiak i Władysław Szczypka.
Odznakami Honorowymi Polskiego Związku Piłki Nożnej zostali wyróżnieni - srebrną: Jarosław Majeran, Stefan Opoka, Józef Orzeł, Jan Szymański i Wiesław Wojtowicz, brązową: Andrzej Bargieł, Tadeusz Lis, Franciszek Mrózek i Zbigniew Twaróg.
Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz i zastepca burmistrza Wacław Zoń dokonali wręczenia prezesowi Ryszardowi Niemcowi przyznanego przez Radę Miasta Limanowa Medalu „Przyjaciel Miasta Limanowa”.
Złotą Odznaką Honorową MZPN został wyróżniony Limanowski Podokręg Piłki Nożnej oraz Stanisław Pietryga, Srebrną Odznaką MZPN: Tadeusz Kubowicz, Józef Król, Zygmunt Łątka, Józef Pietryga i Antoni Skirliński, Brązową Odznaką MZPN Dawid Jasica, Jan Kurek, Stanisław Nawara, Agnieszka Olesiak, Janusz Piotrowski, Paweł Tokarz, Marian Wrona, Mateusz Wroński i Dariusz Żak.
Medalem 90-lecia MZPN zostali wyróżnieni: Mirosław Twaróg i Kazimierz Piegza.
Medalem Mecenasa Futbolu Małopolskiego zostali wyróżnieni: Marek Czeczótka - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego oraz wójtowie gmin: Kamienica - Władysław Sadowski, Jodłownik - Paweł Stawarz, Dobra - Benedykt Węgrzyn, Mszana Dolna - Bolesław Żaba oraz długoletni sponsorzy LKS Orkan Szczyrzyc - Adam i Barbara Czepielowie.
Medalem Ambasadora Futbolu Nowosądeckiego zostali wyróżnieni: Stanisław Białoń, Antoni Kaleta, Dariusz Mrożek, Ryszard Szmal, Zbigniew Szubryt, Marian Tajduś, Stanisław Wojtas i Jan Wrona.
Złotą Honorowa Odznaką OZPN Nowy Sącz zostali wyróżnieni: Wiesław Czernek, Michał Gocal, Grzegorz Kruczek, Rafał Kubowicz, Józef Mąka, Adam Pajor, Mariusz Pazdur, Witold Sochacki i Janusz Stożek.

Serdeczne życzenia jubilatowi na ręce prezesa Limanowskiego Podokregu złożyli przedstawiciele władz samorządowych, prezesi OZPN, prezesi podokręgów oraz zaproszeni goście.
Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem w Restauracji „Siwy Brzeg” w Limanowej.

Opracował: Stanisław Strug