Radzie Seniorów MZPN „stuknęło” 20 lat...
info_foto
ango | 2015-10-15 21:49:22

Kilkugodzinne spotkanie w gościnnym Hotelu „Pod Wawelem” uświetniło jubileusz dwudziestolecia Rady Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, która powstała w 1996. 

Przez dwie dekady Rada, która integruje środowisko seniorskie, aktywnie działa dla dobra małopolskiego futbolu, podejmując szereg wartościowych inicjatyw. I dba, aby myśląc o jutrze nie zapominać o tym, co już minęło.

W uroczystości wzięli udział m. in.: prezydent Krakowa - prof. Jacek Majchrowski, prezes MZPN - red. Ryszard Niemiec, Henryk Loska (wraz z małżonką Krystyną), Czesław Gołębiowski (Klub Seniora Polskiego Związku Piłki Nożnej), prezesi wojewódzkich klubów seniora - Halina Przytuła (Łódzki ZPN), Jan Borowy (Dolnośląski ZPN), Andrzej Ordysiński (Świętokrzyski ZPN). Przybyło około osiemdziesięciu członków Rady Seniora, z prezesem honorowym - Janem Nowakiem i aktualnym przewodniczącym - Markiem Ostręgą na czele. Wielu z nich było w przeszłości pierwszorzędnymi piłkarzami.

Gości przywitał Marek Ostręga, po czym uczczono minutą ciszy pamięć 46 członków Rady Seniorów, którzy odeszli na wieczną wartę w minionym dwudziestoleciu. Okolicznościowe adresy wygłaszali: prezydent Jacek Majchrowski, prezes Ryszard Niemiec, Henryk Loska, Halina Przytuła, Jan Borowy, Andrzej Ordysiński i jeden z założycieli Rady - Jan Nowak. Jackowi Majchrowskiemu, Ryszardowi Niemcowi i Henrykowi Losce wręczono patery honorowych członków Rady Seniorów MZPN. Uroczystość prowadził wiceprzewodniczący Rady - Andrzej Szmyt.

MEDALE HONORIS GRATIA
• Adam Czapla, Aleksander Hradecki, Stanisław Hudy, Kazimierz Kościelny, dr Marian Machowski, Mieczysław Nowakowski, Marek Ostręga, Bronisław Prochal, Andrzej Szmyt, Ryszard Ściborowski.

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA MZPN
• Antoni Kotwa, Jerzy Pest, Zbigniew Płaszewski.

SREBRNA ODZNAKA HONOROWA MZPN
• Edward Karasiński, Bronisław Prochal.

ZASŁUŻONY DZIAŁACZ MZPN
• Marian Bochenek, Adam Czapla, Stefan Niziołek, Jerzy Stokłosa, Andrzej Szmyt.

MEDALE 90.LECIA MZPN
• Tadeusz Bronowski, Julian Chorobik, Piotr Czepiec, Mieczysław Dzierżak, Marian Koperek, Dominik Kubik, Władysław Marzec.
(JC), zdjęcia: JN


Marek Ostręga (przewodniczący i Członek Prezydium RS) wręczył prezydentowi m. Krakowa, prof. Jackowi Majchrowskiemu, paterę honorowego członka Rady Seniorów MZPN. 


Prezes MZPN Ryszard Niemiec wręcza odznakę Zasłużonego Działacza MZPN Jerzemu Stokłosie.


Prezydent m. Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, wręcza medal Honoris Gratia Andrzejowi Szmytowi.