Uchwała PZPN w sprawie zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej
ango | 2015-08-04 09:25:04

Zarząd PZPN dokonał 14 lipca br. zmiany Uchwały nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych.

Jak informuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, zgodnie z wprowadzoną zmianą:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu ZPN, IV ligi lub niższej klasy rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.

Powyższe oznacza, iż co do zasady, zgodnie z postanowieniami Uchwały, w każdym meczu IV ligi lub niższej klasy rozgrywkowej oraz meczu o Puchar Polski na szczeblu ZPN może występować równocześnie na boisku 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej danego klubu. Jednakże, za zgodą Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane rozgrywki, wskazany wyżej limit może ulec zwiększeniu.

Właściwe Związki Piłki Nożnej samodzielnie podejmują decyzje w omawianym zakresie, jednakże ewentualna zgoda winna być udzielana wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniających przede wszystkim względy szkoleniowe, jak również szeroko rozumiane dobro polskiej piłki nożnej.

UWAGA, KLUBY MAŁOPOLSKIEGO ZPN

Kluby występujące w rozgrywkach Małopolskiego ZPN w IV lidze i klasach niższych, zainteresowane udziałem więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza UE, mogą składać wnioski do Wydziału Gier MZPN w Krakowie, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją.
WG MZPN jest instancją opiniodawczą, decyzje każdorazowo będzie podejmowało Prezydium Zarządu MZPN.

Uchwała nr XI/300 z 22.11.2013 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych - KLIKNIJ TUTAJ