Podziękowania
ango | 2013-01-29 11:36:12

Pragniemy złożyć na ręce Pana Prezesa i Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu i godne reprezentowanie MZPN podczas uroczystości pogrzebowych

śp. Jerzego Górnickiego

Wszystkim członkom, działaczom, sympatykom i aktywistom Związku oraz ich rodzinom pragniemy serdecznie podziękować za pamięć, okazany szacunek i gesty solidarności w tej jakże trudniej dla nas chwili.


Rodzina