W listopadzie kurs podnoszący kwalifikacje kadry trenersko-instruktorskiej
info_foto
ango | 2012-10-18 12:29:34

Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie informuje, że w listopadzie 2012 roku planuje rozpoczęcie kolejnego kursu podnoszącego kwalifikacje kadry trenersko-instruktorskiej - kurs UEFA B łącznie z uprawnieniami instruktorskimi.

Kurs UEFA B instruktor piłki nożnej (200 godzin) organizowany w sesjach weekendowych - 32 miejsca. Koszt kursu 1700 zł, w tym sprzęt sportowy, ubezpieczenie oraz opłata za dyplom PZPN.
Zgłoszenia do 31.10.2012 r. w biurze MZPN, Krowoderska 74 u kol. Szymona Stycznia.
Rozpoczęcie kursu w drugiej połowie listopada 2012 r. na obiektach AWF-U (praktyka) oraz Szkoły Sportowej Piłki Nożnej w Krakowie os. Szkolne 18 (teoria).

Informacje o kursie u trenerów prowadzących:
Michał Królikowski, tel. 605 260 411
Andrzej Turczyński, tel. 505 152 777

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B:
1. Ukończone 18 lat
2. Dyplom trenera PZPN C
3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zawodu trenera i uczestnictwo w kursie
4. Wniosek o przyjęcie
5. Oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych
6. 2 fotografie
7. Zaświadczenie o pracy z grupami młodzieżowymi minimum przez 6 miesięcy

Wniosek
Oświadczenie