Uchwała Prezydium Zarządu MZPN w sprawie opłat za uprawnienia zawodników
rk | 2015-02-17 12:03:08

Prezydium Zarządu MZPN na posiedzeniu 12 lutego 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie opłat za uprawnienia zawodników do gry w rozgrywkach jednorundowych (wiosennych).

Uchwała nr 7/P/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie opłat za uprawnienia zawodników do gry w rozgrywkach jednorundowych (wiosennych)

I. Prezydium Zarządu MZPN uchwałą nr 7/P/2015 z dnia 12.02.2015 r. ustala, że opłaty za uprawnienia zawodników do rozgrywek młodzieżowych prowadzonych w systemie jednorundowym nie będą pobierane od klubów, które dokonały opłat przed lub po rozpoczęciu rundy jesiennej obecnego sezonu rozgrywkowego i będą uprawniać tych zawodników do rozgrywek jednorundowych prowadzonych od nowa w rundzie wiosennej.
Opłaty obowiązują natomiast w przypadku uprawniania zawodników nowo zgłoszonych do rozgrywek i do danego klubu, bądź transferowanych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdził
Prezes MZPN
Ryszard Niemiec