Konferencja w Krakowie: Jak rozbić szklany sufit?
info_foto
ango | 2014-11-07 06:44:25

W Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod nazwą „Rozbić szklany sufit. Dlaczego młodzi piłkarze nie mogą się przebić?”.

Organizatorami interdyscyplinarnej debaty były: Małopolski Związek Piłki Nożnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej oraz Koło Prawa Sportowego TBSP UJ.

Poziom konferencji był wysoki, a przebieg nader interesujący. Dopisała frekwencja, szeroko były reprezentowane środowiska, działaczy, trenerów, prawników i studentów. W gronie uczestników konferencji znaleźli się m. in. (w kolejności alfabetycznej):
Marek Bałaziński, Michał Biliński, Marcin Broniszewski, Marcin Chmura, Henryk Duda, Dariusz Dudek, Jerzy Engel, Lucjan Franczak, Antoni Gawronek, Marek Górecki, Aleksander Hradecki, Tomasz Jagodziński, Grzegorz Kałużny, Robert Kasperczyk, Tadeusz Kędzior, Piotr Kocąb, Antoni Kotwa, Jerzy Kowalski, Jacenty Kowerski, Zbigniew Koźmiński, Zdzisław Kręcina, Michał Królikowski, Marek Kusto, Andrzej Kuźma, Zbigniew Lach, Marcin Lewicki, Władysław Łach, Stefan Majewski, Maciej Malski, Hubert Małowiejski, Włodzimierz Małowiejski, Jarosław Marfiak, Dariusz Marzec, Maciej Mróz, Ryszard Niemiec, Łukasz Panfil, Ryszard Panfil, Antoni Piechniczek, Andrzej Placzyński, Jerzy Płonka, Robert Podoliński, Edward Potok, Marek Procyszyn, Kazimierz Romaniec, Andrzej Sękowski, Aleksander Stuła, Franciszek Surówka, Antoni Szymanowski, Henryk Szymanowski, Władysław Szyngiera, Dariusz Śledziewski, Stanisław Śliwa, Jerzy Talaga, Łukasz Terlecki, Sławomir Trybek, Andrzej Turczyński, Rafał Ulatowski, Marcin Wojcieszak, Dariusz Wójtowicz, Tomasz Zabielski.

Zebranych powitał prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, red. Ryszard Niemiec, który zauważył, że „nie jest to może Collegium Maius ani Collegium Novum, ale Auditorium Maximum. Ten drugi człon opisuję skalę zadania przed jakim stanęliśmy. Żadna konferencja nie ma automatycznej mocy sprawczej. Niemniej głębokie pochylenie się nad tematem od wielu lat nas nurtującym jest koniecznością chwili. I może stanowić inspirację dla praktyków, tj. organizacji zajmujących się szkoleniem, struktur centralnych, terenowych ZPN oraz klubów piłkarskich”.

Tematykę konferencji podzielono na trzy panele:
PRAWO (moderator Piotr Szefer)
W dyskusji nie tylko o obecnie istniejących barierach prawnych, ale także o nowatorskich rozwiązaniach, które mogłyby pomóc młodym polskim piłkarzom wzięła udział elita prawników zajmujących się na co dzień problematyką zagadnień prawnych w odniesieniu do futbolu: Maciej Bałaziński, Michał Biliński, Grzegorz Kałużny, Marcin Mróz, Kazimierz Romaniec i Marcin Wojcieszak.

SZKOLENIE (moderator Łukasz Stupka)
Mówiono m. in. o przeszkód, których źródło tkwi w procesie rozwoju młodego zawodnika - zarówno fizycznym (np. motoryka, technika), jak i intelektualnym (np. psychologia, taktyka). Głównym prelegentem był Jerzy Engel. Były selekcjoner drużyny narodowej wymienił szereg przyczyn spowalniających rozwój futbolu młodzieżowego w Polsce, niekiedy wręcz działających destrukcyjnie. Aby jednak obraz był pełny, prelegent przedstawił wcześniej szeroki katalog dokonań, z których możemy być dumni.

Różnoraki wachlarz zagadnień poruszyli ponadto: Henryk Duda, Hubert Małowiejski, Aleksander Stuła, Władysław Szyngiera, Dariusz Śledziewski, Jerzy Talaga, Rafał Ulatowski (dokonał podsumowania tej części konferencji) i Dariusz Wójtowicz. Z dużą uwagą wysłuchano interesujących wystąpień znakomitych trenerów starszego pokolenia: Lucjana Franczaka (legenda Wisły) i Antoniego Piechniczka, którego drużyna nawiązała w MŚ ’82 do znakomitych występów „Orłów” Kazimierza Górskiego w MŚ ’74.

ZARZĄDZANIE (moderator Bartosz Ryt)
W tej części konferencji zastanawiano się nad strukturą organizacyjną polskiego sportu, analizując aktualne zjawiska w tym zakresie. M. in. rozwój ruchu akademii piłkarskich czy postępującą komercjalizację sportu. Głównym prelegentem był Ryszard Panfil, ponadto w gronie ekspertów znaleźli się Marcin Lewicki, Stefan Majewski, Włodzimierz Małowiejski, Łukasz Panfil i Tomasz Zabielski.

Jak zakomunikował prezes MZPN, Ryszard Niemiec, obfity plon konferencji w Auditorium Maximum zostanie opublikowany w osobnym wydawnictwie.
(JC)


Od lewej: Ryszard Panfil, Stefan Majewski, Tomasz Zabielski i Łukasz Panfil.


Od lewej trenerzy: Antoni Kotwa, Marek Górecki, Antoni Szymanowski, Aleksander Hradecki, Lucjan Franczak, Andrzej Kuźma.


Trener Jerzy Engel.

Trener Antoni Piechniczek.