Pora rozbić piłkarski szklany sufit
info_foto
ango | 2014-10-30 10:47:45

Dlaczego polska reprezentacja zajmuje odległe miejsce w rankingu FIFA? Czemu polskie kluby nie potrafią zaistnieć Europie? 

Czy nasi piłkarze są mniej utalentowani od swoich kolegów z Zachodu? Dlaczego wygrywamy zawody młodzieżowe, a nie potrafimy wykorzystać tego potencjału w piłce seniorskiej? Dlaczego młodzi piłkarze nie mogą się przebić?

Te pytania od lat zadają sobie wszystkie osoby związane z polską piłka, od zwykłych kibiców po tęgie eksperckie głowy. Przekonaliśmy się już nie raz, że nie pomogą ani narzekania, ani niepoparta niczym nadzieja na lepsze jutro. Nadszedł czas, aby rozpocząć poważną, narodową debatę o polskiej piłce. Debatę nie opartą na górnolotnych frazesach i oklepanych hasłach, ale na nauce i doświadczeniu. Pora rozbić szklany sufit, który ogranicza naszych młodych piłkarzy.

Dlatego Małopolski Związek Piłki Nożnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej oraz Koło Prawa Sportowego TBSP UJ zapraszają na pierwszą interdyscyplinarną konferencję poświęconą barierom, na które napotykają młodzi polscy piłkarze na swojej drodze. Debata została podzielona na 3 panele: prawo, szkolenie, zarządzanie, w trakcie których zaproszeni eksperci spojrzą na omawiane zjawisko z różnych perspektyw.

Panel prawo to dyskusja nie tylko o obecnie istniejących barierach prawnych, ale także o nowatorskich rozwiązaniach, które mogłyby pomóc młodym polskim piłkarzom. Panel szkolenie dotyczy tych wszystkich przeszkód, których źródło tkwi w procesie rozwoju młodego zawodnika – zarówno rozwoju fizycznym (np. motoryka, technika), jak i intelektualnym (np. psychologia, taktyka). Podczas panelu zarządzanie eksperci pochylą się nad strukturą organizacyjną polskiego sportu, analizując aktualne zjawiska w tym zakresie – rozwój ruchu akademii piłkarskich czy postępującą komercjalizację sportu.

Swój udział w Konferencji zapowiedzieli m.in. Jerzy Engel, Stefan Majewski, Rafał Ulatowski, Tomasz Pasieczny, Marcin Wojcieszak, Agata Wantuch, Hubert Małowiejski, Dariusz Wójtowicz i wielu innych.

Rozbić szklany sufit. Dlaczego młodzi piłkarze nie mogą się przebić? – Ogólnopolska Konferencja Naukowa
6 listopada 2014 r. Auditorium Maximum UJ.
Otwarcie o godz. 9.30; panel prawo od 9.45; panel szkolenie od 12.30; panel zarządzanie od 16.30.
Szczegóły na stronie internetowej Konferencji: www.konferencja2014.pl