Ślubowanie uczniów nowohuckiej Szkoły Piłki Nożnej
info_foto
ango | 2014-10-14 17:45:44

W Dniu Edukacji Narodowej, w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży MZPN w Krakowie odbyła się miła uroczystość.

Ślubowanie złożyło 34 uczniów klas pierwszych nowohuckiej Szkoły Piłki Nożnej. Przyrzeczenie na sztandar Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przyjęli dyrektor placówki Michał Królikowski i przewodniczący Wydziału Szkolenia MZPN - Lucjan Franczak. Zebrani obejrzeli film o pierwszych dniach nowych uczniów w szkole przygotowany przez trenerów Beatę BurligęGrzegorza Dąbrowskiego.

Pierwszoroczniacy otrzymali od szkoleniowców, co jest wieloletnim zwyczajem, koszulki z logo związku.
(g)