Wkrótce nowa edycja turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
info_foto
ango | 2014-09-05 12:18:28

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największy Turniej piłkarski dla dzieci w Polsce i w Europie. Tylko w XIV edycji do rozgrywek zgłoszonych zostało ponad 200 tys. dziewcząt i chłopców z całej Polski.

Od nowej, XV edycji, Turniej zostanie rozszerzony o dodatkową kategorię wiekową U-8, której rozgrywki finałowe odbędą się na etapie wojewódzkim. Dzięki trzem grupom wiekowym o Puchar Tymbarku będzie mógł zagrać prawie każdy uczeń szkoły podstawowej: U-8 (I klasa), U-10 (II i III klasa), U-12 (IV i V klasa).

Zapisy
Rozgrywki przeznaczone są dla szkół podstawowych, uczniowskich klubów sportowych oraz 16 Akademii Młodych Orłów. Zespoły w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12 mogą zgłaszać nauczyciele oraz trenerzy za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie turnieju www.zpodworkanastadion.pl Zapisy do XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” potrwają do 10 października. Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają koszulkę piłkarską.

Nowy harmonogram
Od nowej XV edycji zmianie ulega również harmonogram Turnieju. Cały system rozgrywek przeprowadzony zostanie w przeciągu jednego roku szkolnego – 2014/2015. Etap gminny i powiatowy rozegrany zostanie jeszcze w 2014 roku,  w miesiącach: październik – grudzień. Finały wojewódzkie odbędą się na przełomie marca i kwietnia 2015 roku, a finał ogólnopolski na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku.

REGULAMIN  turnieju z "Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" TUTAJ

Formuła turnieju z "Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują następujące podmioty:
a. Szkoły podstawowe
b. Uczniowskie Kluby Sportowe
c. Akademie Młodych Orłów z szesnastu miast wojewódzkich
2. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania rozgrywek w wszystkich szczebli XV Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” Turniej rozgrywany będzie według poniższego schematu.
dla kategorii U-10 oraz U-12:
a. finały gminne
b. finały powiatowe,
c. finały wojewódzkie
d. finał ogólnopolski
I. Dla kategorii U-8:
a. finały gminne
    finały powiatowe
b. finały wojewódzkie - gdzie zostanie wyłoniony mistrz województwa
3. Rozgrywki do szczebla wojewódzkiego organizują i przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
4. Finały wojewódzkie przeprowadza Departament ds. Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej wraz z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej.
5. Finały Wojewódzkie wyłonią mistrzów województwa w kategorii U-8.
6. Finały Wojewódzkie wyłonią najlepsze drużyny województwa w kategoriach U-10 i U-12, którzy będą reprezentować dane województwo na Finale Ogólnopolskim.
7. Finał ogólnopolski przeprowadza Departament ds. Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej.
8. Finał ogólnopolski wyłoni zwycięzców wśród dziewczynek i chłopców w kategoriach U-10 i U-12
9. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników urodzonych:
- I klasa szkoły podstawowej (dla kategorii U-8) od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008
– II i III klasa szkoły podstawowej (dla kategorii U-10) urodzonych pomiędzy 1 stycznia 2005 a 31 grudnia 2006 roku
– IV i V klasa szkoły podstawowej (dla kategorii U-12) urodzonych pomiędzy 1 stycznia 2003 a 31 grudnia 2004
10. Zgłaszana drużyna musi składać się z minimum 7 i maksymalnie 12 zawodników dla kategorii U–8 oraz minimum 6 i maksymalnie 10 zawodników włącznie z finałem wojewódzkim oraz 12 zawodników na finał ogólnopolski dla kategorii U-10 i U–12.

Harmonogram XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” rozgrywanej w sezonie 2014/2015:
Zapisy: 7 lipca – 10 października 2014 r.
Etap gminny: 20 października – 7 listopada 2014 r.
Etap powiatowy: 17 listopada – 19 grudnia 2014 r.
Finały wojewódzkie: 23 marca – 20 kwietnia 2015 r.
Finał ogólnopolski: 30 kwietnia – 2 maja 2015 r.

Informacji udziela koordynator Turnieju z Podwórka na stadion – Stanisław Dańda, tel. 693-741-746, adres email: dandastan@tlen.pl

Turniejowi poświęcony jest portal dostępny pod adresem:
http://zpodworkanastadion.pl