Komunikat Komisji ds. Licencji Trenerskich MZPN
ango | 2014-07-07 06:30:40

Komisja ds. Licencji Trenerskich przypomina, że 15 lipca 2014 r. jest ostatecznym terminem przyjmowania wniosków o przedłużenie licencji trenerskich dla tych, którym upłynął termin ważności. Termin ten jest również ostateczny dla osób składających wnioski o wydanie licencji po raz pierwszy.
Złożone wnioski w tym terminie rozpatrzone zostaną w trybie normalnym do czasu rozpoczęcia rozgrywek (przy przesyłkach pocztowych decyduje data stempla pocztowego).
Przekroczenie tego terminu spowoduje zastosowanie przez komisje trybu nadzwyczajnego przyznawania licencji o czym informuje regulamin Komisji ds. Licencji Trenerskich MZPN.

Informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na ostatnim posiedzeniu przyjął nowelizację uchwały w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej; o zmianach poinformujemy w terminie póżniejszym.

Przewodniczący Komisji ds. Licencji Trenerskich
Zdzisław Kapka