Wakacje z piłką 2014
ango | 2014-06-25 14:47:25

Małopolski Związek Piłki Nożnej oraz Małopolske Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych podjęły się zorganizowania „Wakacji z piłką 2014”, piłkarsko-edukacyjnego przedsięwzięcia zaadresowanego do chłopców w wieku 10-13 lat.

Obydwa stowarzyszenia zorganizują cykl turniejów eliminacyjnych: gminnych, powiatowych i subregionalnych oraz finału wojewódzkiego, a także obozu profilaktyczno-sportowego dla dzieci w wieku 10-13 lat. Inicjatywa jest skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania.

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 8 maja br. uchwałę nr 483/14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 w ramach upowszechniania kultury fizycznej z zakresu realizacji projektu „Wakacje z piłką nożną”. Przedsięwzięcie wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020: Obszar II - Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego; Cel strategiczny - Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury; Kierunek 2.4 - Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego.
Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację „Wakacji z piłką nożną” - 400 tys. zł. Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Małopolski Związek Piłki Nożnej okazały się beneficjentami zadania „Wakacje z piłką nożną”.
Inicjatywa jest skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania. Tym samym wojewódzkie władze samorządowe stymulują aktywizację sportową dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Beneficjenci zobowiązali się dofinansować przedsięwzięcie sumą 100 tys. zł.
MZPN i MZ LZS rozdzieliły zadania. Piłkarski Związek zobowiązał się przeprowadzić rozgrywki na szczeblu gmin (do 10 lipca br.), powiatów (do końca lipca br.) i subregionów (do 8 sierpnia br.) na następujących obszarach:
• Subregion Sądecki: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;
• Subregion Podhalański – powiaty: nowotarski, suski, tatrzański;
• Małopolska Zachodnia – powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.
MZPN zorganizuje także finałowy turniej na poziomie subregionów: Nowy Sącz, Podhale, Małopolska Zachodnia wraz z piknikami dla uczestników rozgrywek i ich rodzin połączonych z programem edukacyjno-profilaktycznym w zakresie
zapobiegania spożywania alkoholu oraz używania narkotyków i palenia tytoniu przez dzieci i młodzież. Na obszarze subregionu krakowskiego i tarnowskiego turniej przeprowadzą LZS-y.
Dodatkowo na barkach MZPN spoczywa przeprowadzenie 7-dniowego obozu wakacyjnego dla 40 uczestników połączonego ze szkoleniem piłkarskim oraz programem edukacyjno-profilaktycznym.
W pierwszych dniach czerwca br. dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a MZPN i MZ LZS. Wówczas ruszy akcja „Wakacje z piłką”. 
JN

REGULAMIN II edycji Małopolskiego Turnieju „Wakacje z Piłką Nożną - 2014” TUTAJ