Obowiązkowy login klubowy w ekstranecie od 1 lipca 2014
ango | 2014-06-04 10:50:26

PZPN informuje, że aktualnie trwają prace nad rozbudową modułów systemu Extranet, umożliwiających składanie przez kluby wniosków o potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry oraz przekazywanie wszelkich wymaganych dokumentów i informacji wyłącznie za pośrednictwem sytemu Extranet.

Funkcjonalność ta pozwoli na wyeliminowanie obiegu dokumentów za pośrednictwem dotychczas stosowanych środków przekazu (fax, poczta e-mail), jak również umożliwi dokonanie ww. czynności bez potrzeby osobistego stawiennictwa przedstawicieli klubów w siedzibie ZPN, co wiąże się z pokonywaniem dużych odległości i ponoszenia związanych z tym kosztów.

W związku z powyższym kluby nieposiadające loginu w module klubowym extranet zobligowane są w trybie pilnym do rejestracji na stronie kluby.pzpn.pl

Brak loginu uniemożliwi uprawnienie zawodników w sezonie 2014/2015.

Uchwała nr III/50 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu PZPN TUTAJ