Oświadczenie MZPN
ango | 2014-04-14 20:11:44

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce po niedzielnym meczu w klasie B pomiędzy KS Wróżenice a Szreniawą Koszyce, Małopolski Związek Piłki Nożnej wyraża stanowczą dezaprobatę wobec zachowań pseudokibiców, którzy wywołali ekscesy wkrótce po zakończeniu zawodów. 

W ślad za tym, właściwemu kompetencyjnie Podokręgowi Kraków zlecono niezwłoczne wszczęcie dochodzenia, które pozwoli na ukaranie sprawców. MZPN kieruje jednocześnie wyrazy współczucia dla poszkodowanego ochroniarza i policjantów.

Małopolski Związek Piłki Nożnej