Uwaga kluby: Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych
ango | 2014-04-10 13:32:23

Komisja ds. Licencji Klubowych przy MZPN przypomina, że zgodnie z Uchwałami PZPN nr X/224 i X/225 z dnia 27.09.2012 r. kluby III i IV ligi zobowiązane są do złożenia wniosku o nadanie licencji w każdym roku (licencja obowiązuje jeden sezon rozgrywkowy).

Przypominamy również klubom sportowym niższych lig i klas rozgrywkowych, którym nadano licencje tylko na jeden sezon (2013/2014) z uwagi na braki w składanych wnioskach o przedstawienie dokumentów stwierdzających usunięcia niedociągnięć.
Zwracamy uwagę, iż niezbędnym warunkiem do nadania licencji klubowi jest załączenie do wniosku wymaganych w Uchwałach PZPN dokumentów wraz z aktualnym  „Protokołem weryfikacji obiektu i boiska” według nowego wzoru wprowadzonego Uchwałą Zarządu MZPN.   
Terminem składania wniosków na sezon 2014/2015 jest 30 maja 2014 r.


Przewodniczący
Komisji Licencji Klubowych MZPN
/Andrzej Palczewski/