Rada Seniorów MZPN popiera decyzje władz Wisły
ango | 2014-03-25 10:04:08

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Seniorów MZPN podjęła przez aklamację uchwałę popierającą decyzje władz Wisły w sprawie wyeliminowania zjawisk patologicznych na stadionie.

UCHWAŁA RADY SENIORÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Rada Seniorów MZPN, skupiająca w swych szeregach byłych piłkarzy - w tym reprezentantów Polski i olimpijczyków, zasłużonych trenerów, sędziów  i działaczy sportowych - z niepokojem obserwuje wysoce naganne zachowania części kibiców podczas meczów ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych w całym kraju.

Nie są wolne od różnego rodzaju ekscesów boiska krakowskie. Wulgaryzmy, eksponowanie napisów, których treść jest daleka od przyjętych norm i zwyczajów, a przede wszystkim  działania świadomie naruszające prawo i narażające w swej konsekwencji zdrowie i życie piłkarzy oraz kibiców,  budzą nasz sprzeciw.

W ostatnich tygodniach „kibolskiemu” osądowi poddane zostały  decyzje zarządu Wisły Kraków, zmierzające do uzdrowienia sytuacji na stadionie i wyeliminowania zjawisk patologicznych. Nie ma innej drogi przywrócenia porządku i sportowej atmosfery,  jak twarde i bezwzględne powiedzenie  „NIE!” stadionowym chuliganom  i tym wszystkim , którzy świadomie łamią prawo.

Rada Seniorów MZPN w pełni popiera podjęte przez działaczy Wisła SA działania naprawcze, mające przywrócić stadion prawdziwym miłośnikom piłki nożnej. Dziś wspieramy Wisłę  i jej statutowe władze, bo taka jest potrzeba chwili, ale równocześnie udzielamy naszego poparcia wszystkim klubom małopolskim dążącym do zapewnienia kibicom godnych i bezpiecznych warunków do oglądania widowisk piłkarskich.