Obcokrajowcy spoza Unii - pierwsze zgłoszenia przed startem ligi
ango | 2022-08-05 13:01:11

W sezonie 2022/2023 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym - w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN - może występować na boisku jeden zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej.

Lubań Maniowy (IV liga) jest pierwszym klubem w nowym sezonie, który korzysta z nowych przepisów i ma w składzie trzech obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Po przedstawieniu dokumentów i stosownej opłacie, na boisku równocześnie może przebywać dwóch z trzech poniżej wymienionych graczy:
Brahim Diaz (Kolumbia) - amator
Robson Quintanilha (Brazylia) - profesjonalista
Mikhail Chariusaki (Białoruś) - profesjonalista

W piątek, 5 sierpnia br., do Lubania dołączyła Słomniczanka. W klubie ze Słomnik amatorem będzie Souza Oliveira Wibson (Brazylia), a graczem profesjonalnym Alenzuela Aparicio Heinner Rodrigo (Kolumbia).

* * *
Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej dopuścił równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po opłacie za zgodę do gry.

Wyciąg z Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2022/2023

§ 7
1. Do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników – cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników - cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 i 3.
2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym płatne uprawnienie do gry drugiego i każdego kolejnego może nastąpić po przedstawieniu przez klub
dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. Status gry obywateli Ukrainy będzie uzależniony od uchwał Zarządu PZPN.
W sezonie 2022/2023 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym - w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN - może występować na boisku: 1 zawodnik - cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po opłacie za zgodę do gry:
- w IV, V lidze i klasie okręgowej - 2000 zł
- w klasie A, B i C – 1000 zł
- w IV i V lidze kobiet - 500 zł