20 maja w Krakowie: Etyka i fair play z perspektywy działalności PZPN
rk | 2022-05-12 12:37:30

W piątek, 20 maja, odbędzie się w Krakowie konferencja pod hasłem: "Etyka i fair play z perspektywy działalności PZPN". Gorąco zapraszamy zawodników, trenerów, sędziów, rodziców zawodników, studentów i uczniów sportowych szkół średnich, nauczycieli wf, działaczy, dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką.

Wszyscy zainteresowani udziałem w Konferencji mogą się rejestrować pod linkiem:
https://forms.gle/qchVcGvcsP9YTQYv8

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty, a ponadto wezmą udział w losowaniu gadżetów PZPN.

Projekt powstał z inicjatywy Rzecznika Etyki PZPN ks. prof. UO Jerzego Kostorza. Honorowy patronat objął prezes PZPN Cezary Kulesza, przy współpracy Komisji ds. Fair Play PZPN. Celem projektu jest ukazanie i propagowanie działań PZPN na gruncie szeroko rozumianej etyki. W ramach inicjatywy zorganizowanych zostanie 16 konferencji w wojewódzkich związkach piłki nożnej, wiosną i jesienią.
Organizatorami konferencji są Fundacja Piłkarstwa Polskiego oraz Rzecznik Etyki PZPN, a współorganizatorami wojewódzkie związki piłki nożnej, Akademie Wychowania Fizycznego i wydziały wychowania fizycznego uczelni wyższych.

Pierwsza konferencja zostanie zorganizowana 19 maja w Katowicach, a druga nazajutrz w Krakowie. W gronie prelegentów znajdą się wykładowcy wyższych uczelni z różnych środowisk naukowych w Polsce, zajmujący się kwestiami etycznymi w sporcie oraz eksperci Szkoły Trenerów PZPN. Po wystąpieniach prelegentów zaplanowano dyskusje panelowe z udziałem uczestników konferencji.

Program konferencji w Krakowie, 20 maja (piątek):
9.30 Oficjalne rozpoczęcie
9.50 Fair play w sporcie, edukacji i życiu w optyce PZPN (ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. Uniwersytetu Polskiego, Rzecznik Etyki PZPN)
10.10 Rola i znaczenie kodeksów etyki Polskiego Związku Piłki Nożnej (prof. dr hab. Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński Kraków)
10.30 Realizacja etycznych wartości piłki nożnej w orzecznictwie arbitrażowym (prof. dr hab. Andrzej Wach, Uniwersytet Warszawski)
10.50 Przerwa kawowa
11.10 Etyczna odpowiedzialność w sporcie z perspektywy zawodnika, sztabu szkoleniowego, działacza i kibica (dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław)
11.30 Faule werbalne w piłce nożnej (dr Tomasz Bohdan, Politechnika Opolska)
11.50 Etyka w e-sporcie (dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF Wrocław)
12.10 Zasady etyczne jako znaczące ogniwo w procesie zorganizowanego szkolenia gracza piłki nożnej (dr hab. Henryk Duda, prof. AWF Kraków)
12.30 Dyskusja
12.50 Przerwa kawowa
13.10 Dyskusja panelowa
Komunikacja na linii trener - zawodnik - rodzic (Szkołą Trenerów PZPN)
14.15 Podsumowanie, losowanie gadżetów PZPN wśród uczestników

Konferencja odbędzie się 20 maja w Sali L – Hali im. Henryka Jordana Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
Małopolski Związek Piłki Nożnej jest współorganizatorem konferencji w Krakowie.