20 maja Konferencja w Krakowie: Etyka i fair play z perspektywy działalności PZPN
rk | 2022-05-06 11:01:35

Z inicjatywy Rzecznika Etyki PZPN ks. prof. UO Jerzego Kostorza powstał projekt Etyka i fair play z perspektywy działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej. Projekt, nad którym honorowy patronat objął prezes PZPN Cezary Kulesza, przy współpracy Komisji ds. Fair Play PZPN. Celem projektu jest ukazanie i propagowanie działań PZPN na gruncie szeroko rozumianej etyki.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 16 konferencji w wojewódzkich związkach piłki nożnej. Konferencje, które odbywać się będą w dwóch terminach – wiosennym i jesiennym, przeznaczone są dla studentów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów sportowych szkół średnich. Organizatorami konferencji są Fundacja Piłkarstwa Polskiego oraz Rzecznik Etyki PZPN, a współorganizatorami wojewódzkie związki piłki nożnej, Akademie Wychowania Fizycznego i wydziały wychowania fizycznego uczelni wyższych.

W gronie prelegentów znajdą się wykładowcy wyższych uczelni z różnych środowisk naukowych w Polsce, zajmujący się kwestiami etycznymi w sporcie oraz eksperci Szkoły Trenerów PZPN. Po wystąpieniach prelegentów zaplanowano dyskusje panelowe z udziałem zawodników, trenerów, sędziów, rodziców zawodników, dziennikarzy oraz przedstawicieli związków wojewódzkich.

Pierwsze konferencje zaplanowano na maj 2022 roku. 19 maja o godz. 9.30 w Auli Instytutu Badawczo Rozwojowego Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zainaugurowana zostanie pierwsza konferencja. W jej ramach wykłady wygłoszą: ks. prof. Jerzy Kostorz (Uniwersytet Opolski, Rzecznik Etyki PZPN) na temat Fair play w sporcie, edukacji i życiu w optyce PZPN, prof. Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński) Rola i znaczenie kodeksów etyki Polskiego Związku Piłki Nożnej, prof. Krzysztof Pezdek (AWF Wrocław) Etyczna odpowiedzialność w sporcie z perspektywy zawodnika, sztabu szkoleniowego, działacza i kibica, dr Tomasz Bohdan (Politechnika Opolska) Faule werbalne w piłce nożnej, prof. Tomasz Michaluk (AWF Wrocław) Etyka w e-sporcie. Ponadto podczas dyskusji panelowej będzie miało miejsce wystąpienie dr. Pawła Grycmanna (AWF Katowice) na temat Komunikacja na linii trener – zawodnik – rodzic.

Kolejna konferencja odbędzie się 20 maja br. w Sali L – Hali im. Henryka Jordana Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Oprócz ks. prof. Jerzego Kostorza, prof. Józefa Lipca, prof. Krzysztofa Pezdka, prof. Tomasza Michaluka i dr. Tomasza Bohdana wykłady wygłoszą na niej: prof. Andrzej Wach (Uniwersytet Warszawski) na temat Realizacja etycznych wartości piłki nożnej w orzecznictwie arbitrażowym oraz prof. Henryk Duda (AWF Kraków) Zasady etyczne jako znaczące ogniwo w procesie zorganizowanego szkolenia gracza piłki nożnej.
Małopolski Związek Piłki Nożnej jest współorganizatorem konferencji w Krakowie, wkrótce więcej informacji na ten temat.

Imprezy zakończy losowanie gadżetów PZPN wśród uczestników spotkania. Następne konferencje odbędą się jesienią 2022 roku w kolejnych stolicach wojewódzkich związków piłki nożnej w Polsce.

pzpn.pl, st