Zielona Certyfikacja PZPN: Termin przedłużony do niedzieli
rk | 2022-05-05 17:07:22

Informacja dla szkółek uczestniczących w programie Zielonej Certyfikacji PZPN: przedłużony został termin na uzupełnienie danych w systemie - do niedzieli 8.05.2022, godzina 23:59.

Wyjątkiem jest termin na wprowadzenie nowych obiektów, których szkółki nie mogą wyszukać za pomocą kodu pocztowego i wprowadzają go do systemu za pomocą ankiety Formes. W tym przypadku termin na wysłanie ankiety nowego obiektu to 5.05.2022 (czwartek), godzina 23:59. Wszystkie ankiety, które dotrą do tego czasu, zostaną wprowadzone do systemu do 6.05.2022. Te ankiety, które trafią do nas po terminie 5.05.2022, nie zostaną wprowadzone do systemu do momentu zakończenia etapu uzupełniania danych.

Modyfikacji ulega proces weryfikacji danych szkółek. Aby szkółka znalazła się na liście zakwalifikowanych do nadania Certyfikatu, do 8.05.2022, godzina 23:59, musi spełniać następujące kryteria:
• posiadać minimum jedną drużynę z przypisanymi 10 zawodnikami
• posiadać minimum jednego trenera przypisanego do drużyny spełniającej powyższe kryterium, który posiada umowę oraz zaświadczenie z RSPTS
• dodać obiekt do zakładki obiekty (obiekt typowo dodany do systemu – nie wystarczy dodanie ankiety Formes)
• posiadać utworzony harmonogram treningowy w bieżącym mikrocyklu dla min. jednej drużyny

Poniżej prezentujemy aktualizację terminów procesu nadania Certyfikatu:
• Termin na wprowadzenie nowych obiektów do systemu za pomocą ankiety – 5.05.2022
• Termin na uzupełnienie danych przez szkółki (bez pkt. wyżej) - 8.05.2022

Kontakt:
Koordynator Zielonej Certyfikacji Województwa Małopolskiego
Mateusz Śliwiński
Tel.: 510-263-698
E-mail: mateusz.sliwinski@pzpn.pl