Kursokonferencja Kadry Trenersko-Instruktorskiej MZPN: Rekordowa frekwencja - 632 trenerów i instruktorów!
info_foto
ango | 2013-12-17 19:36:15

MZPN zorganizował w sobotę, 14 grudnia br., doroczną konferencję szkoleniową. 

To niewątpliwie dobry zwyczaj, że od wielu lat trenerzy z Małopolski - choć nie tylko - mogą podnosić kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kilkugodzinnych zajęciach zarówno o charakterze teoretycznym jak i praktycznym.

Przygotowaniem i przeprowadzeniem Kursokonferencji zajęły się: Rada Trenerów (przewodniczący Michał Królikowski) oraz Wydział Szkolenia (przew. Lucjan Franczak) i jak zwykle zrobiły to doskonale. Gościny udzieliła tradycyjnie Akademia Wychowania Fizycznego. W przygotowaniu uczestniczyli pracownicy naukowi i dydaktyczni Katedry Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych - Zakładu Teorii i Metodyki Piłki Nożnej. Władze AWF reprezentował prof. Henryk Duda zaś władze MZPN - wiceprezes Jerzy Kowalski.

Sobotnia konferencja szkoleniowa cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Mimo wprowadzonej po raz pierwszy odpłatności za udział w Konferencji, w auli AWF zjawiło się 632 trenerów i instruktorów, którzy na zakończenie otrzymali certyfikaty oraz materiały w formie drukowanej. Płytki CD z części praktycznej przesłane zostaną przez biuro MZPN na adresy domowe.

Na część teoretyczną złożyły się następujące wykłady:
• „Konwencja UEFA, system kształcenia i licencjonowania trenerów, deregulacja zawodu trenera” - mgr Piotr Maranda (członek Komisji Technicznej UEFA)
• „Dieta i żywieniowe wspomaganie wysiłku piłkarzy” - dr Barbara Frączek
• „Wybrane zagadnienia treningu i kontroli szybkości zawodników w piłce nożnej” - dr Paweł Żychowicz

Z kolei zajęcia praktyczne obejmowały:
• „Trening wybranych elementów i ocena szybkości biegowej piłkarzy nożnych” - dr Paweł Żychowicz, mgr Krystian Pać
• „Ćwiczenia stabilizacyjne w treningu piłkarzy nożnych” - dr Zbigniew Witkowski, mgr Robert Mazanek
• „Kształtowanie wytrzymałości specjalnej w formie wiązanej” (ćw. z piłką) - SSA Wisła Kraków - III Liga - mgr Maciej Musiał.

Tematyce Konferencji poświęcono bardzo dużo miejsca w najnowszym wydaniu miesięcznika „Futbol Małopolski” (wersja w pdf do pobrania na naszej stronie), gdzie ponadto zamieszczono materiał pt. „Przygotowanie wytrzymałościowe piłkarza w kontekście obecnych wymagań meczowych” - autorstwa dr Bogdana Ciućmańskiego.
(jc)


W dolnym rzędzie od lewej trenerzy: Władysław Łach, Antoni Szymanowski, Ryszard Kruk i Krystian Pać.


Trenerzy: Antoni Gawronek, Zbigniew Krawczyk i Henryk Szymanowski.


Dyrektor WOSSM i szef Rady Trenerów - Michał Królikowski oraz przewodniczący Wydziału Szkolenia - Lucjan Franczak.


Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem szkoleniowców z całej Małopolski.


Za prezydialnym stołem od lewej: przewodniczący Wydziału Szkolenia MZPN - Lucjan Franczak, Kierownik Zespołu Dydaktycznego Piłki Nożnej AWF Kraków - dr hab. prof. nadzw. Henryk Duda i wiceprezes MZPN ds. sportowych - Jerzy Kowalski.


W auli krakowskiej AWF zabrakło miejsc siedzących. Zdjęcia: Jerzy Nagawiecki