14 grudnia kursokonferencja kadry trenersko-instruktorskiej
ango | 2013-11-25 16:28:49

Wydział Szkolenia i Rada Trenerów MZPN informują, że 14 grudnia 2013 r. na obiektach AWF Kraków, odbędzie się kolejna kursokonferencja kadry trenersko-instruktorskiej MZPN.

Program konferencji
Aula Uczelni:
godz. 9:00-9:30 - rejestracja uczestników i oficjalne otwarcie
godz. 9:30-10:30 - wykład: „Konwencja UEFA, system kształcenia i licencjonowania trenerów, deregulacja zawodu trenera” - mgr Piotr Maranda – członek Komisji Technicznej UEFA
godz. 10:30-11:30 - wykład: „Dieta i żywieniowe wspomaganie wysiłku piłkarzy” - dr Barbara Frączek
godz. 11:30-12:30 - wykład: „Wybrane zagadnienia treningu i kontroli szybkości zawodników w piłce nożnej” – dr Paweł Żychowicz
godz. 12:30-13:00 - przerwa kawowa

Hala Główna - zajęcia praktyczne:
godz. 13:00-14:00 - „Trening wybranych elementów i ocena szybkości biegowej piłkarzy nożnych” – dr Paweł Żychowicz, mgr Krystian Pać
godz. 14:00-14:45 - „Ćwiczenia stabilizacyjne w treningu piłkarzy nożnych” - dr Zbigniew Witkowski, mgr Robert Mazanek
godz. 15:45-16:30 - „Kształtowanie wytrzymałości specjalnej w formie wiązanej” (ćw. z piłką) - SSA Wisła Kraków – III liga – mgr Maciej Musiał
godz. 16:30 - zakończenie konferencji.

Informujemy Szanownych kolegów, że po raz pierwszy udział w konferencji jest odpłatny w wysokości 30 zł. Wpłaty należy dokonać na konto MZPN: 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289
z adnotacją: „konferencja” i z podaniem adresu – w terminie do 8 grudnia 2013 r. (przed konferencją należy okazać dowód wpłaty!) lub do rąk pracowników biura Związku w dniu konferencji.
Wpłaty na konto MZPN ułatwią przebieg rejestracji na Konferencję, dlatego prosimy o wybór tej formy opłaty.

Uczestnicy otrzymają w dniu Konferencji materiały w formie drukowanej, certyfikat w nowej formie oraz catering w przerwie kawowej. Płytki CD z części praktycznej przesłane zostaną przez biuro MZPN na adresy domowe.

Przewodniczący Rady Trenerów                                                   Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Michał Królikowski                                                                    Lucjan Franczak