Dzień z Prawem w Piłce Nożnej
rk | 2022-03-22 15:07:35

W czwartek, 24 marca, odbędzie się - już po raz trzeci - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Sportowego "Dzień z Prawem w Piłce Nożnej". Organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków, a partnerem głównym Małopolski Związek Piłki Nożnej.

W Loży Prezydenckiej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie zostanie poruszonych wiele spraw dotyczących funkcjonowania rynku transferowego, czy kontraktów. Głos zabiorą prawnicy, specjaliści prawa sportowego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Sportowego "Dzień z Prawem w Piłce Nożnej"

9:00-9:30 - Rejestracja uczestników
9:30-9:45 - Otwarcie Konferencji

Panel I “Prawne aspekty funkcjonowania rynku transferowego"

9:45-10:00 - dr Jakub Laskowski - “Niedziałające przepisy rynku transferowego - solidarity contribution & training compensation”
10:00-10:15 - dr Karolina Tetłak - “Podatkowe uwarunkowania funkcjonowania rynku transferowego”
10:15-10:30 - mec. Bartłomiej Laburda - “Culpa in contrahendo na rynku transferowym”
10:30-12:00 - mec. Grzegorz Knap - warsztat z konstruowania umowy transferowej
12:00-12:30 - przerwa kawowa

Panel II “Reprezentowanie zawodnika podczas zawierania kontraktu”

12:30-12:45 - mec. Mateusz Stankiewicz - “Pułapki klauzul automatycznego przedłużenia kontraktu na przykładzie decyzji FIFA DRC w sprawie Lluis Sastre vs. AEK Larnaca”
12:45-13:00 - mec. Maciej Bałaziński - “Jednostronna opcja przedłużenia kontraktu przez klub w świetle przepisów FIFA i PZPN”
13:00-13:15 - mec. Maciej Broda - “Rola prawnika przy zawieraniu umów z agentami piłkarskimi i kształtowaniu relacji zawodnik-agent-klub sportowy”

Panel dyskusyjny

13:15-14:45 - “Proces rozwoju młodego zawodnika i jaką w tym rolę do odegrania ma trener, menager czy prawnik”.
Moderator: Jerzy Nagawiecki
Uczestnicy: Adrian Filipek, mec. Bartłomiej Laburda, mec. Mateusz Stankiewicz

14:45-15:45 - przerwa obiadowa

Panel studencko-doktorancki

15:45-15:55- Jakub Bogucki (Uniwersytet Jagielloński) - “Czym charakteryzuje się zakaz transferowy i czy rzeczywiście jest zakazem transferowym?”
15:55-16:05 - Borys Ginda (Szkoła Główna Handlowa) - “Jednostronne przedłużenie kontraktu zgodnie z przepisami PZPN”
16:05-16:15 - Łukasz Tomaszuk (Szkoła Doktorska Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie) - “Nowe regulacje FIFA FSC w sprawie transferów czasowych w perspektywie polityki transferowej profesjonalnych klubów piłkarskich w Polsce”
16:15-16:25 - Jakub Waszkiewicz (Uniwersytet Szczeciński) - “Konflikt na linii FIFA - agenci sportowi. Dokąd nas to zaprowadzi?”