Nie ma Cracovii bez Wisły, nie ma Wisły bez Cracovii - konkurs rozstrzygnięty
info_foto
ango | 2013-11-14 17:31:19

Konkurs MZPN na wspomnienie, relację lub opowieść na temat wspólnych sportowych zdarzeń, a zatytułowany „Nie ma Cracovii bez Wisły, nie ma Wisły bez Cracovii” dobiegł końca. Dzisiaj w klubie "Pod Gruszką" przy ul. Szczepańskiej laureaci odebrali nagrody.

Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent m. Krakowa, prof. Jacek Majchrowski i on też osobiście zjawił się w klubie, aby pogratulować wyróżnionym autorom prac. Obok niego głos zabrał szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej - Ryszard Niemiec. Prowadzący imprezę red. Jerzy Nagawiecki przywitał znamienitych gości, a trzeba nadmienić, że wśród nich byli m.in. medaliści mistrzostw świata - Henryk Kasperczak, Antoni Szymanowski, Marek Kusto, Zdzisław Kapka czy Adam Musiał. Nie zabrakło przedstawicieli Cracovii i Wisły, działaczy MZPN oraz mediów.

Komisja Konkursowa w składzie: Marek Kęskrawiec (przewodniczący jury, redaktor naczelny "Dziennika Polskiego”), Jerzy Łudzik (przewodniczący Rady Seniorów KS Cracovia), Leszek Snopkowski (przewodniczący Rady Seniorów TS Wisła) i Jerzy Nagawiecki (członek Zarządu MZPN, red. nacz. „Futbolu Małopolski”) przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody prezydenta m. Krakowa po 2,5 tys. zł Marianowi CebuliStanisławowi Chemiczowi.
Dwie równorzędne drugie nagrody redakcji "Dziennika Polskiego" w wysokości po 1500 zł otrzymali Ewa GabryśDominika Maciejasz.
Dwie równorzędne trzecie nagrody Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w wysokości po 750 zł przyznano Jerzemu Andrzejowi MikołajczykowiZygmuntowi Sadlikowi.
Nagrodę specjalną za "ważkość przesłania" w wysokości 1000 zł, ufundowaną przez MZPN, odebrał Andrzej Tychoniak.
Upominki rzeczowe ufundowane przez kluby Cracovia i Wisła oraz MZPN trafiły do uczestników konkursu. Patronem konkursu był „Dziennik Polski” i na jego łamach zostaną zaprezentowane najlepsze prace.


Prezydent m. Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, wręcza pierwszą nagrodę dr. Stanisławowi Chemiczowi.


Prezydent m. Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, wręcza pierwszą nagrodę Marianowi Cebuli.


Prezes MZPN Ryszard Niemiec gratuluje trzeciej nagrody mistrzowi Polski z Cracovią (juniorzy, 1958 r.) - Andrzejowi Mikołajczykowi.


Nagrodę specjalną z rąk prezesa Ryszarda Niemca odbiera Andrzej Tychoniak, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi "Cracovia Pasy".


Od lewej: Andrzej Tychoniak, Leszek Snopkowski (przewodniczący Rady Seniorów TS Wisła), prezydent Jacek Majchrowski i Andrzej Wojdyło (członek zarządu krakowskiego oddziału Polskapresse). Za nimi prezes MZPN Ryszard Niemiec.


Prezes MZPN Ryszard Niemiec rozmawia z przybyłymi na uroczystość uczniami szkół piłkarskich z Bronowic i Nowej Huty.
Zdjęcia: Andrzej Godny