Kurs spikerów piłkarskich
ango | 2013-11-08 10:50:25

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że organizuje Ogólnopolski Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów Ekstraklasy, I, II, III ligi i klas niższych.

Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą m.in. przez doświadczonych komentatorów radiowych i telewizyjnych oraz przedstawicieli PZPN i Śl.ZPN zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na stadionach. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (Stadion Zagłębia Sosnowiec), ul. Kresowa 1, a zajęcia praktyczne w studiu Polskiego Radia w Katowicach. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa PZPN upoważniającym do wykonywania funkcji spikera na wszystkich zawodach piłki nożnej. Koszt kursu wynosi 550 zł. od osoby (bez noclegów i wyżywienia). Przewidziany termin kursu 5- 6-7 grudnia 2013 r.
Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu „Dom Sportowca” (Stadion Ludowy) w Sosnowcu, ul. Kresowa 1, tel. (32) 299-64-37. Uczestnicy kursu proszeni są przy zgłoszeniu rezerwacji o podawanie hasła „Kurs Spikerów” (preferencyjne ceny).

Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie faxem: 32/256-27-45, e-mailem: slaski@zpn.pl lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2013 r. zgłoszenia uczestników do udziału w kursie. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane oraz numer NIP instytucji, dla której ta faktura ma być wystawiona. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Śląski Związek Piłki Nożnej, ul. Francuska, 32 40-028 Katowice
PKO BP III O/Katowice, nr konta: 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850

Bliższych informacji udziela Przewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN, p. Krzysztof Smulski, telefon (32) 256-21-78 lub 502-737-882.