Nowa uchwała PZPN w sprawie organizacji kursów trenerskich
ango | 2022-02-24 12:49:17

Zarząd PZPN podjął Uchwałę w sprawie organizacji kursów trenerów piłki nożnej. Dla środowiska to bardzo ważny dokument, z którym powinien się zapoznać każdy trener lub kandydat na trenera.

Uchwała reguluje w Polskim Związku Piłki Nożnej przebieg i organizację kursów kształcenia trenerów piłki nożnej, dostosowując cały system kształcenia do wymogów Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA.

Prowadzenie kursów UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B+A dla byłych wybitnych zawodników, UEFA GOALKEEPER A, UEFA B, UEFA FUTSAL B, UEFA Elite Youth B, UEFA GOALKEEPER B, GRASSROOTS/UEFA C, FUTSAL C, GRASSROOTS D - przysługuje wyłącznie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej mogą otrzymać zgodę na organizację kursu kształcenia trenerów: UEFA A, UEFA Elite Youth B, UEFA B, UEFA FUTSAL B, GRASSROOTS/UEFA C, FUTSAL C, GRASSROOTS D.

Z chwilą wejścia w życie uchwały na terenie wszystkich Wojewódzkich ZPN obowiązują takie same wymogi dotyczące naborów na kursy szkoleniowe i pobieranych opłat.

Wysokość opłat za kursy trenerskie
Kwota netto
UEFA A - 4000 zł
UEFA Elite Youth B - 1800 zł
UEFA B - 2500 zł
UEFA C/Grassroots C - 1000 zł
UEFA Futsal B - 2500 zł
Futsal C - 1000 zł

Kursy organizowane wyłącznie w Szkole Trenerów PZPN:
UEFA PRO - 18000 zł
UEFA Elite Youth A - 5300 zł
UEFA B+A dla b. profesjonalnych zawodników - 10000 zł
UEFA Goalkeeper A - 6000 zł
UEFA Goalkeeper B - 3500 zł

Czas trwania kursu i liczba kursów w danym ZPN:
UEFA A - minimum 9 miesięcy, maks. 24 uczestników
UEFA Elite Youth B - min. 4 miesiące, maks. 32 uczestników
UEFA B - min. 5 miesięcy, maks. 32 uczestników
UEFA C/Grassroots C - min. 3 miesiące, maks. 32 uczestników
Grassroots D - min. 1 miesiąc, maks. 32 uczestników
UEFA Futsal B - min. 5 miesięcy, maks. 30 uczestników
Futsal C - min. 3 miesiące, maks. 32 uczestników
Wojewódzki ZPN może przeprowadzić w roku maksymalnie 1 kurs UEFA A i jeden Futsal B, maksymalnie dwa kursy UEFA Elite Youth B i UEFA B oraz dowolną ilość kursów Grassroots C/UEFA C, Grassroots D i Futsal C.

Uchwała PZPN w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej - TUTAJ