Kurs Spikera III ligi i klas niższych - 2022
ango | 2022-01-26 14:52:19

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN informuje o naborze na kurs Spikera III ligi i klas niższych. 

Kurs odbędzie się 26 lutego 2022 roku w godzinach 10:00-15:00 w formule on-line. Przed rokiem w kursie udział wzięło 100 osób z całego kraju.

Zgłoszenia na kurs należy wysyłać na adres mailowy: gsobecki@pomorski-zpn.pl

Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- potwierdzenie opłaty za uczestnictwo w kursie, koszt kursu wynosi 180 zł; (wpłaty należy dokonać na konto Pomorskiego ZPN: 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128; w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko z dopiskiem Kurs Spikera)
- adres korespondencyjny

Termin zgłoszeń: 14.02.2022 r.

Film promujący TUTAJ

Uczestnik kursu po ukończonym szkoleniu otrzyma:
- certyfikat spikera
- identyfikator
- wzór checklisty spikera zawodów
- regulamin pracy spikera zawodów piłki nożnej
- clipboard