Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2022 r. Programu Sport Wszystkich Dzieci
ango | 2022-01-21 11:29:40

Minister Sportu i Turystyki ogłasił nabór wniosków na realizację w 2022 r. Programu Sport Wszystkich Dzieci finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota do rozdysponowania w naborze – 66,9 mln zł.

Ogłoszony nabór dotyczy 3 zadań:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 mln zł – (nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora projektu i jest prowadzony w formie papierowej).
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 15,9 mln zł (nabór prowadzony elektronicznie).
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 30 mln zł (nabór prowadzony w formie papierowej).

Szczegóły:
Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2022 r. Programu Sport Wszystkich Dzieci. - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)