Wznawiamy Projekt Premium Coach - Junior
ango | 2021-10-06 11:16:21

Wznawiamy Projekt Premium Coach - Junior autorstwa Wydziału Szkolenia MZPN. Ma on na celu stworzenie trenerom możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w tygodniowych stażach szkoleniowych.

PREMIUM COACH - JUNIOR

- staże w klubach Centralnej Ligi Juniorów z województwa małopolskiego

Założenia projektu:

   Staże realizowane będą w klubach województwa małopolskiego uczestniczących w młodzieżowych rozgrywkach PZPN na poziomie centralnym - Centralna Liga Juniorów U15, U17 oraz U18. Projekt skierowany jest do trenerów/trenerek i  ma charakter nieodpłatny. MZPN nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem trenerów podczas realizacji stażu.

Terminy i aplikacja na staż:

   Staż realizowany będzie przez 7 dni (od poniedziałku do niedzieli) w wybranym przez klub tygodniu począwszy od dnia 18.10.2021 roku do 31.10.2021 roku. Przyjętych na staż może być maksymalnie 2 trenerów na daną drużynę. W rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 staże realizowane będą w  trzech klubach: Wisła Kraków, Cracovia Kraków, Sandecja Nowy Sącz.

   Aplikacja na staż Premium Coach - Junior  odbywa się do  13.10.2020 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego (możliwość zaopiniowania wyboru klubu dostępnego na stronie MZPN.

  Decyzje o przyjęciu na staż podejmuje Wydział Szkolenia MZPN na podstawie liczby uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ocenie podane zostaną: list motywacyjny, wykształcenie, uprawniania trenerskie, odbyte staże, doświadczenie w pracy trenerskiej. Decyzja o przyjęciu przyjęcia na staż będzie przekazana kandydatom  do dnia 14.10.2021 roku. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 15.10.2021. Spotkanie podsumowujące odbędzie się w siedzibie MZPN dnia 09.11.2021.

 Warunki uczestnictwa w projekcie:

 1. Posiadanie aktualnej licencji trenerskiej UEFA.
 2. Aplikacja na staż przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie MZPN.
 3. 100% frekwencja na wydarzeniach związanych ze stażem (treningi, spotkania, itp.)

Etapy uczestnictwa w projekcie:

 1. Internetowa aplikacja na staż poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie MZPN.
 2. Potwierdzenie przez kandydata uczestnictwa w stażu do 3 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na staż.
 3. Udział w spotkaniu organizacyjnym.
 4. Odbycie 7-dniowego stażu w wyznaczonym przez Wydział Szkolenia MZPN klubie sportowym.
 5. Przesłanie w ciągu 7 dni od zakończeniu stażu (drogą mailową na adres MZPN: adrian.filipek@mzpnkrakow.pl) sprawozdania z odbycia stażu oraz wniosków.
 6. Udział w spotkania wszystkich stażystów – omówienie wniosków po stażach.
 7. Po ukończonym stażu trener otrzymuje certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez klub oraz MZPN.
 8. Najlepsze sprawozdanie i wnioski znajdą się w Asystencie Trenera, Futbol Małopolska, wykład w „Szkoleniowym Poniedziałku”. Ponadto trener (autor) zostanie zwolniony z opłaty za uczestnictwo w konferencji szkoleniowej MZPN.
                                                                                                                                   Wydział Szkolenia MZPN

Link do aplikacji:
https://forms.gle/AyFbho9kRYyGTKM37

 Kontakt: adrian.filipek@mzpnkrakow.pl)

Regulamin stażu trenerskiego TUTAJ