III liga: Zasady udziału kibiców drużyn przyjezdnych
rk | 2013-09-25 10:41:32

Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Noznej podjęło uchwałę w sprawie zasad udziału kibiców drużyn przyjezdnych podczas meczów III ligi małopolsko-świętokrzyskiej.

Uchwała nr 86/P/2013 z dnia 19 września 2013 roku Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad udziału kibiców drużyn przyjezdnych podczas meczów III ligi małopolsko-świętokrzyskiej

I. Prezydium Zarządu podjęło uchwałę nr 86/P/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zasad udziału kibiców drużyn przyjezdnych podczas meczów III ligi małopolsko-świętokrzyskiej:
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach są zobligowane do wzięcia odpowiedzialności za grupy kibiców uczestniczące w rozgrywkach, w tym ewentualne szkody przez nich wyrządzone na obiekcie stadionowym klubu drużyny gospodarza.
2. Klub drużyny gości jest zobowiązany do współpracy w planowaniu i organizacji wyjazdu zorganizowanych grup kibiców z klubem gospodarzy.
3. Zorganizowane grupy kibiców drużyny przyjezdnych będą wpuszczane na mecze po spełnieniu następujących warunków:
- Klub drużyny gości wyznaczy przedstawiciela Klubu odpowiedzialnego za organizację wyjazdu kibiców na mecz.
- Klub drużyny gości przedstawi listę członków grupy kibiców (nazwisko, imię i numer pesel), zamówi i wykupi bilety wstępu. Listę należy dostarczyć organizatorowi.
- Klub drużyny gości przeprowadzi dystrybucję biletów wśród członków grupy przyjezdnych.
4. Klub drużyny gospodarzy jest zobowiązany przygotować logistycznie wejście kibiców gości i zapewnić im miejsce na widowni. Ceny biletów nie mogą być wyższe niż ceny biletów na sektory podobnej kategorii dla kibiców miejscowych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zatwierdził
Prezes MZPN
Ryszard Niemiec