Uwaga instruktorzy i trenerzy piłki nożnej
ango | 2013-09-24 13:55:52

Po wejściu w życie 23 sierpnia 2013 r. ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym instruktora i trenera piłki nożnej, PZPN w piśmie (prezentujemy go poniżej) do prezesów wojewódzkich ZPN przypomina o przestrzeganiu ustaleń.